Elva Gümnaasium kuulutab välja 3. – 9. klassi õpilastele vabariikliku omaloomingulise luulekonkursi “Minu Eestimaa”

Konkursi eesmärgiks on arendada loovust ja fantaasiat ning panna õpilasi uurima Eestimaal esinevaid huvitavaid kohanimesid.

Tingimused:

Konkursile ootame limerikke, kus on riimitud Eestimaa kohanimi. Tööd esitada trükitud kujul A4 formaadis. Kirja suurus 14, reavahe 1,5 ja kirjastiil Times New Roman.

Korraldajatel on õigus konkursist välja jätta nõuetele mittevastavad tööd.

Tööde esitamine:

Tööle märkida ainult märgusõna, klass ja õpetaja meiliaadress. Tööd saata 31. jaanuariks 2021 märgusõnaga “Minu Eestimaa” meiliaadressil ilme@elvag.edu.ee

Konkurssi toetavad ajakiri Hea Laps, kirjastused Koolibri ja Atlex, Tartumaa Omavalitsuste Liit ning Elva Gümnaasium.

Info: ilme@elvag.edu.ee