Meie õpilastel on taaskord võimalus anda oma panus teadusuuringusse “Noorte digipädevused” (Youth Skills ehk ySKILLS), milles osaleme kolmel aastal koos Soome, Saksamaa, Portugali, Itaalia ja Poola koolidega. 

ySKILLS on nelja-aastane teadusprojekt, mida rahastab Euroopa Liit teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020. Eestis korraldab küsitlust Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi uurimisrühm Elva kooli vilistlase, professor Veronika Kalmuse juhtimisel.

8.-11. klasside õpilastel palutakse ühe koolitunni ajal täita anonüümne veebiküsimustik, mille küsimused puudutavad noorte teadmisi, oskusi, arvamusi ja kogemusi digivahendite kasutamise ja veebikeskkondades tegutsemise kohta. Õpilaste vastused aitavad teadlastel paremini mõista, kuidas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid noorte heaolu suurendamiseks veelgi sihipärasemalt kasutada ning kuidas tulla toime veebikasutuse pahupoole ja riskidega. Noored osalejad aitavad oma arvamuste ja hinnangutega avardada ka digipädevuse käsitlemist.

Igast riigist osaleb veebiküsitluses ligikaudu 1000 noort. Küsitlust korratakse samade vastajate seas kolmel järjestikusel aastal, et näha, kuidas on õpilaste digioskused ja netikogemused vahepeal muutunud. Käesoleval aastal toimub kolmas, viimane etapp.

Palun tutvuge õpilastele või lapsevanematele mõeldud uuringu teabelehega.

NB! Uuringus osalemisest keeldumise korral palume lapsevanemal see ka oma lapsega läbi rääkida ja ning täita osalemisest keeldumise vorm Stuudiumis.

Täiendavat üldinfot projekti kohta saab kodulehelt https://yskills.eu või pöördudes Tartu Ülikooli uurimisrühma küsitluse koordinaatori Mari-Liis Tikerperi poole (Lossi 36, Tartu, e-post mari-liis.tikerperi@ut.ee).