Tehnoloogiakeskuse sünniajaks on aasta 2006 kui Euroopa Liidu toel renoveeriti endised tööõpetuse ruumid. 2006/07. õppeaastaks said töökorda kaks klassiruumi, nn. väike ladu ja õpetajate kabinet. 2007/08. õppeaasta alguseks lisandus veel üks klassiruum, keevitustöökoda ja keldris asuv nn suur ladu. 2008. aasta septembris valmis sepikoda. Meil on kindel seisukoht, et õpilaste käsutuses peavad olema kaasaegsed tööriistad ja masinad. 2006. aastal uuendati kogu tööpingipark, soetati kõik vajaminevad elektrilised käsitööriistad ja täiendati oluliselt käsitööriistade varu.

Praegune tööruumide jaotus kujunes välja 2017. aastal. Meil on kasutada kaks puiduklassi, metalli- ja elektritööde klass, keevitustöökoda ja sepikoda. Puiduklassis on olemas kõik vajalikud tööpingid: saed (ketas-, lint-, nurga- ja võnksaed), höövlid (riht- ja paksushöövel), lihvimismasinad (ketas- ja lintlihvija), puurpink, puidutreipingid ja terituspingid. Kõigi masinate juures on ka laastuimurid. Lisaks veel korralik valik elektrilisi- ja käsitööriistu. Metalliklassis on treipink ja puurpink. Ka punktkeevitusseade asub siin. On olemas töökohad jootmiseks. Lisaks veel vajalikud käsitööriistad. Keevitustöökojas on olemas käsikaarkeevituse ja kaitsegaasis keevitamise seadmed. Ruumis on ka korralik äratõmme. Sepikoja varustus on traditsiooniline. Klassidesse on valmistatud arvestatav kogus ohutustehnika- ja ainealaseid plakateid ning piktogramme.

Võib julgelt väita, et meie kooli tehnoloogiakeskus kuulub vabariigi parimate hulka. Tehnoloogiaõpetuse tundides domineerib projektõpe. Õppeaine peamiseks eesmärgiks on iseseisva mõtlemise ja otsustusjulguse arendamine. Lisaks sellele püüame anda õpilastele ülevaate tänapäevastest tööriistadest ja materjalidest ning nende kasutamisest.

Tutvu tehnoloogiakeskuses valminud projektidega

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad