2. juunil oli meie kooli 1.–8. klassi õpilastel võimalus osa saada ohutuspäevast. Tegevused ja teemad, mida käsitleti, olid vanuserühmadel erinevad. Nooremas kooliastmes oli tegevuspunktides aega 15 minutit, vanemas kooliastmes 30 minutit. Kokku toimus tegevusi 36 erinevas asukohas ning päevast sai osa orienteeruvalt 500 õpilast. 

Päeva õnnestumisele aitasid kaasa organisatsioonid ning suurepärased vabatahtlikud.

Kohal oli Elva päästekomando, kes tutvustas noortele päästjate igapäevatööd ning näitas varustust. Lisaks sellele oli võimalus 7. klassidel saada näpunäiteid ning arutleda, kuidas toime tulla kriisiolukordades. Väljas oli ka Päästeameti demineerimisosakond, kellel olid kaasas põnevad ja ohtlikud leiud Eesti loodusest. Selgitati, kuidas tundmatu või ohtliku eseme leidmisel on õige tegutseda. 

Suur abi ning tugi päeva korraldamisel oli kahtlemata Kaitseliidu Tartu maleva Elva Malevkonnal ja Naiskodukaitse Elva jaoskonnal ning nende säraval liikmel Dagmary Kuslapil, kes leidis vabatahtlikud kümnesse erinevasse tegevuspunkti. Joonas Põldmaa, Maris Põldmaa ja Vitali Põldmaa selgitasid äärmiselt kaasahaaravalt, kuidas on võimalik metsas hakkama saada. Paelte sidumist õpetasid kõige noorematele Rene Iljas ja Mathias Nahkur. Veeohutusest rääkisid Annabel Talts ja Kaili Muru-Mölder. Esmaabi põhitõed said noortel selgemaks tänu Katrin ja Marlen Mäesalule ning seda, kuidas helistada numbrile 112 selgitasid Laura Käos ning Kadi Vahtla. Kohal oli ka Eesti Punane Rist oma vabatahtlikega, tänu kellele esmaabi andmine nii mõnelegi osalejale selgemaks sai. Politsei esindaja rääkis liiklusohutusest ning huvilised said küsimusi küsida abipolitseinikult ja uudistada politseiautot. Elroni esindajate Martin Merisalu ja Oliver Kuksi 30-minutiline kokkuvõte raudteeohutusest muutis ka kõige rahutuma 5.–6. klassi seltskonna hiirvaikseks. 

Autosõit OÜ eestvedamisel said noored teha proovisõitu mopeedautoga, oli võimalus välja ronida katusele maandunud autost ning katsetati ja vaadati, kui pikk on linnakiirusel sõitva auto pidurdusteekond tegelikult. Brit Mesipuu rääkis noori kõnetaval e-sigareti teemal ning Eva Ladva ja Kristiina Kaju Eesti Rahvusraamatukogust puudutasid sotsiaalmeedia ohtude  ja riskide teemat. Riin Pross Elva Avatud Noortekeskusest demonstreeris, miks on kiivri kandmine äärmiselt oluline, ning Dagmary Kuslapi ja Triin Vask suunasid noorte tähelepanu sellele, kui palju suhkrut erinevad armastatud ja igapäevaselt tarbitavad toiduained tegelikult sisaldavad ning kui ohutud ja tervislikud need on. Ron Artur Kork, Kaarel Räisa ja Märt-Kaarel Petser näitasid skate-pargis rohkem ja vähem ohtlikke trikke ning rääkisid noortele turvalisusest. 

Lisaks kõigile organisatsioonidele andsid omapoolse panuse ka meie kooli õpetajad ning töötajad. Jürgen Kuresoo tegevuspunkt osutus 1.–2. klassis õpilaste hulgas äärmiselt populaarseks, sest koos oli võimalus ohutult erinevaid liikumismänge mängida. Paula Saaremäe suunas noorte tähelepanu igapäevaelus kasutuses oleva kodukeemiaga ohutult ümberkäimisele. Ardo Värä ja Evelin Pihlak lubasid hoolimata jahedast ilmast 8. klassi soovijad SUP-laudadega Arbi järvele. Alari Talv ja Evelin Aug panid oma internetis ohutult tegutsemise punktis loodetavasti nii mõnegi noore ümber hindama oma tegevust veebis. Samuti täname kooliõde Annika Jesinit.

Tegevuspuktides olid abis meie kooli 10. ja 11. klassi õpilased ning Elva Teenused hoolitsesid selle eest, et osalejad ka päeva lõppedes kõhu korralikult täis saaks. Päeva jooksul liikusid ringi ka päästekoer Nublu ja Lõvi Leo. 

Loodetavasti õpetas see päev märkama, julgustas tegutsema, pani mõtisklema ning oli meeldejääv ning hea vaheldus koolielu argipäevas. 

Suur-suur aitäh veel kord kõigile korraldajatele ja osalejatele!