Elva Gümnaasiumi õpilased osalesid matkajuhi koolitusel, mille raames valmisid pühadeks kogukonnale nutikad võimalused matkamiseks.

 

Selle aasta detsembris, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse tudengite juhendamisel õpisid Elva Gümnaasiumi õpilased planeerima matka digivahendis. Esimene tudengite kohtumine õpilastega toimus Google Meet keskkonnas 1. detsembril. Kokku kohtusid tudengid ja EG õpilased kahe nädala jooksul viiel korral.

Kohtumiste eesmärk oli tutvustada õpilastele loodushariduse ja seiklustegevuse võimalusi ning digivahendis matka korraldamise põhimõtteid. Tegevuste käigus õpiti meeskonnatööd, suhtlemist, eneseväljendusoskust, juhtimist ja julgust langetada otsuseid. Muuhulgas aitavad läbi viidud tegevused arendada riiklikus õppekavas juurutatud noorte digi- ja kodanikupädevust.

Valminud matkad on suunatud kaasõpilastele, õpetajatele, lapsevanematele ja teistele kogukonna liikmetele. Digilahendus võimaldab igal osalejal valida matkamiseks just talle sobiv aeg ja seltskond. Oluline on vaid nutiseadme olemasolu. Matk ise jääb linnarahvale avatuks 21. detsembrist 3. jaanuarini.

Ettevõtmine saab teoks Viljandi Kultuuriakadeemia seikluskasvatuse suuna spetsialiseerumispraktika raames.

Lisainfo:

Reelika Püll (tudengite esindaja)  5681 1533 ja Heliise Riisaar (arendus- ja huvijuht) 5287 207