Elva Gümnaasiumil oli hea meel taas kord tunnustada meie edukamaid gümnaasiumiõpilasi õppestipendiumiga. 

Õpilasstipendiumi saamiseks laekus 23 gümnaasiumiastme taotlust, neist 17
statsionaarse õppe õpilase taotlust ja 6 mittestatsionaarse õppe õpilase taotlust.
Stipendiumi jagamisel arvestati õpilaste õpitulemusi, sh nii hindeid, põhjuseta puudumisi kui ka käitumist, kooli esindamist aineolümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel, isetegevuses jne, ning õpilaste panust kooli- ja kogukonnaellu, sh kooli tutvustamisse laiemalt.

Konkursi kohta peab ütlema, et õpilaste oskus enda tulemusi esile tõsta vajab kindlasti veel järgi aitamist ja on üsna ebaühtlane. Samas oli väga positiivne, et mitmeid õpilasi esitasid konkursile nende kaasteelised, nt klassijuhatajad.

Komisjon pidas väga oluliseks õpilaste osalust ka koolivälistes tegevustes ning häid hindeid täiendav aktiivsus oli tähtis. 

Hea meel on, et konkursil said hea tulemuse ka kaugõppe õpilased. 

Seekord otsustati stipendium (suurusega 250 EUR) eraldada 15-le õpilasele – 13 statsionaarse ja 2 mittestatsionaarse õppe õpilasele. 

Stipendiumi said: Janeli Aan, Nathalie Lessing, Sandra Movits, Katariina Luure,  Lenna Org, Laur Henri Akkaja, Sofia Vavilova, Henri Lipping, Pauliina Luure, Laura Krillo, Kristiina Leuska, Liisa Krillo, Eveliine Nahkur, Lara Sauvola, Elsbet Pedaja.

Järgmine stipendiumide taotlusvoor on õppeaasta lõpus.