18.04-22.04 toimus Elva Gümnaasiumis südamenädal. Selle raames kuulutati välja konkurss “Tervislik salat”. Kokku laekus 22 tervisliku salati pilti koos retseptiga 4.-6. klasside õpilastelt. Kõige aktiivsemad olid 5.c/6.e klass ning 4.a klass. Nädala jooksul käidi võimalikult palju ilusate ilmadega õuesõppetunde tegemas, kus ühildati nii liikumine kui õppimine värskes õhus.

Samuti said klassijuhatajad panna õpilaste poolt kogutud liikumiskilomeetrid tabelisse. Tartu mnt. koolimajast olid kõige tublimad 5.c/6.c (450 km) ja 4.a klass (370 km) ning Puiestee majast 8.a klass (188 km)  ning 10. klass (150 km) .

Kuna aktiivsuse poolest olid kõige tublimad 5.c/6.e ja 4.a klass, siis saadetakse osalenud õpilased koos klassijuhatajatega Tõrva ujuma. Info tuleb!

Suured tänud  kõigile, kes südamenädalast osa võtsid ning  klassijuhatajale  õpilasi tagant utsitamast!