Head õpilased ja lapsevanemad!

Koostöös Terviseameti ja Elva Vallavalitsusega otsustasime viia Elva Gümnaasiumi kõik klassid distantsõppele 03.02.2022-04.02.2022 (kaasa arvatud). Hetkeseisuga puudub koolist 30% õpilastest (samuti 10 õpetajat) ja viimase nädala jooksul on juhtumite arv hüppeliselt kasvanud. Terviseameti hinnangul on mõistlik veel suurema haiguspuhangu vältimiseks edasised nakkusjadad kontaktide minimeerimise abil katkestada.

Õppetöö korraldusliku info leiate Stuudiumi päevikust, kuhu aineõpetaja paneb kirja videotundide lingid ja iseseisvate tööde info. Veebitunnid toimuvad tunniplaani põhiselt.

Palume jälgida oma tervist ja haigussümptomite ilmnemisel võtta ühendust perearstiga. Palume kooli tulla ainult tervena.

Loodame taas õpilastega kohtuda 07.02.2022.

Elva Gümnaasiumi direktor
Tarmo Post