Vastavalt Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 2021 otsusele jätkub õppetöö Elva Gümnaasium pärast koolivaheaega so 1.– 5. märtsil järgnevalt:

1.– 4. klasside tunnid toimuvad koolimajas;

5.–12. klasside õppetöö viiakse läbi distantsõppe vormis;

Huvitegevus toimub veebivahenduse või õues;

Kõik kooli kutsutud vanemad õpilased, õpetajad ja kõik teised töötajad kannavad maske. Alla 12-aastased lapsed maski kandma ei pea.

Täpsemalt saab lugeda: https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-kehtestas-koroonaviiruse-torjeks-rangemad-piirangud

Õppetöö ja koolielu korraldamisel arvestame kehtivate piirangutega ja järgime mitmeid ohutusnõudeid. Vajadusel teeme koostööd Terviseameti ja pidajaga.

Püsigem terved!

Tarmo Post

direktor

5225144