Elva Gümnaasiumis õpib kolm Ukrainast sõja eest Eestisse põgenenud õpilast. Peagi on meie kooliperega liitumas veel ukrainlasi. Seetõttu nägime vajadust õpilastele tutvustada ukraina tavasid, sööke ja kultuuri. Otsustasime korraldada Ukraina teemapäeva, mis toimus teisipäeval, 19. aprillil kogu koolipäeva vältel. Õpetaja Ehtel Kuldvere-Vent tegi kooliperele üleskutse sel päeval sini-kollaselt riietuda.

Teemapäeva vältel toimusid erinevad ettevõtmised. I kooliastme õpilastele pakkusid klassiõpetajad üldõpetuse raames erinevaid tegevusi – kes õppis tundma ukraina rahvatantsu, kes tutvus ukraina keelega ning õpiti lihtsamaid sõnu. Osad lugesid ukraina lastekirjandust või muinasjutte. Samuti uuriti Ukrainale omaste toitude retsepte ning otsiti sarnasusi meile tuttava toiduga. Päeva lõpus koostati uute teadmiste kinnistamiseks teema- ja mõistekaarte. 

Õpetaja Kristiina Jänes koostas I kooliastme õpetajatele kasutamiseks Ukraina kohta viktoriini ning Kahooti. Õpetaja Ehtel Kuldvere-Vent pani õpetajatele kasutamiseks kokku suurepärase infomaterjali, mis hõlmas teavet nii viktoriinides küsitava kohta kui ka erinevaid viiteid teemakohase info leidmiseks. Õpetaja Agnieszka Kunz koostas ja viis veebiülekande vahendusel läbi viktoriini kõikidele II kooliastme õpilastele. Õpetaja Pille Tani pakkus pikal vahetunnil õpilastele ja õpetajatele võimalust keerutada sinisest ja kollasest lõngast keerupaela, millest valmisid kaunid käepaelad.

Koostöös Elva Teenustega pakutakse terve nädala vältel kooli sööklas Ukrainale omaseid toite. Õpilased on märganud, et eestlastel on ukrainlastega üsna sarnased toidud. Samuti on selle nädala menüü tõlgitud ukraina keelde ning huvilistel on võimalik sellega kooli kodulehe vahendusel tutvuda.

Kindlasti peame üheks suursündmuseks koolikontserdi “Elagu, Ukraina!”, mille andis Ruslan Trochynskyi. Saalis osales II kooliaste, ülekande vahendusel oli võimalik aga kogu kooliperel kontserdist osa saada. Väga armas oli see, et Ruslan leidis aega õpilastega vestelda, andis soovijatele autogramme ning tegi lastega koos pilti. Peale kontserti olid 5. klasside õpilased õpioskuste tunni raames ette valmistanud kohviku. Juhendaja Paula Saaremäe oli koostöös õpilastega jaganud rollid, mida on vaja ühe mõnusa kohviku toimimiseks. Tunni ajaga suutsid kohvikupidajad koguda sõjapõgenike toetuseks pisut üle 500 euro. 

Õhtul toimus aga Elva Gümnaasiumi ja SA Elva Kultuur ja Sport koostöös Elva Kultuurikeskuses Svjata Vatra kontsert. See oli võimas punkt vahvale teemapäevale. Õpilasaktiivi õpilased seadsid üles heategevusliku kohviku, mille kassasse kogunenud summa annetatakse samuti sõjapõgenike toetuseks. Naiskodukaitse Elva jaoskonna tegevliige Krista Loog oli kohal sinilille kampaaniaga, millega toetatakse aprillikuu jooksul Ukraina ja Eesti veteranide ravi ja rehabilitatsiooni tegevusi. Sinilille rinnamärgi soetasid mitmed kontserdi külalised. 

Kontserdile olid koolijuhi Tarmo Posti eestvedamisel kutsutud Elva piirkonda ajutiselt elama asunud ukrainlased, kellele oli kontserdil osalemine tasuta. Selleks valmistasid 5. klasside õpilased õpetaja Katrin Lastiku juhendamisel kutsed. Vehendi motelliga koostöös leiti võimalus ukrainlaste transpordiks, samuti osalesid mõned pered Tartust ja Tartumaa Tervisespordikeskusest. Kokku jõudis Elva Kultuurikeskusesse umbes 40 ukrainlast. Peale kontserti paluti sõjapõgenikud ja Svjata Vatra liikmed koosviibimisele, mis oli südamlik, toetav, muljeid vahetav ja emotsionaalne. Koos lauldi ukraina rahvalaule ja jäädvustati ühispilt.