10 aastat tagasi.

Elva Gümnaasiumi robootikud osalesid Tallinnas First Lego Ligue (FLL) Eesti pilootprojektil ja võitsid 20 kooli konkurentsis 7. koha. Võistkonda kuulusid Jonatan Kalmus, Raini Koorts ja Tanel Tark. Meeskonda juhendas õpetaja Sirle Morozova.

Tormituul murdis suure männi, mis kukkus Puiestee tänava koolimaja aula peale ja lõhkus akna. Kindlustus katab kulud.

20 aastat tagasi.

Elva Gümnaasiumi direktor Ain Jõesalu esitas linnavalitsusele lahkumisavalduse. Kuni uue direktori valimiseni täidab direktori kohuseid õppealajuhataja Ester Muni.

Elva Ettevõtjate Ühendus premeeris edukaid õpilasi jõulude puhul. Preemiad said Merle Juurik 9a klass, Kertu Lankots 12 a, Laura Valli 3a ja Kaarel Pender 5d.