10 aastat tagasi.

Õpetajate streik tõi uuesti päevakorda koolivõrgu korrastamise küsimuse, mille kava pidi valmima 1. aprilliks 2012. Kohalikud omavalitsused on äraootaval seisukohal, sest ministeeriumist pole neile seni mingit täpsemat tegevuskava esitanud.

Elva gümnaasiumi direktor Matti Kangor on arvamusel, et Elva gümnaasium jääb igal juhul püsima, sest tegemist on ikkagi piirkonna keskusega, mis omab suuri traditsioone ja hea ettevalmistusega pedagoogilist kaadrit.

20 aastat tagasi.

Elva gümnaasiumi õpilane Sirli Paistu analüüsib, miks paljud õpilased suitsetavad ja kas kooli poolt rakendatud abinõud nikotiinivastases võitluses on piisavad.