10 aastat tagasi.

Kuuendat korda Elvas toimunud mitteteatrite festivalil osalesid ka Elva gümnaasiumi näitetrupid, kelle liikmetest 14 pälvisid žürii kiitvat äramärkimist.

14. üleriigilisel õpetajate teatrifestivalil sai parima näitleja preemia Elva gümnaasiumi sotsiaaltöötaja Aire Pajur.

Elva gümnaasiumi vilistlaskogu arutas oma koosolekul kooli juubeliraamatu koostamist.

Kultuuriministeerium eraldas raha Belgia, Luksemburgi ja Elva laste ühise laululaagri korraldamiseks.

20 aastat tagasi.

Elva gümnaasiumi direktori ametikohale tuleb täiendav konkurss, sest ükski kandidaat ei saanud komisjoni häälteenamust.

Avalikustati Elva koolijuhtide palgad.

Haridusministeerium korraldab esimest korda 9. klassi õpilastele tasemetöö arvutiõpetuses.