10 aastat tagasi.

Linnavalitsus viis gümnaasiumis läbi õpetajate rahuloluküsitluse, milles rõhk oli asetatud juhtkonna ja õpetajate vahelistele suhetele. Selgus, et üldiselt ollakse olukorraga rahul, aga liiga palju oli vastuseid, et ei oska öelda, mis viitab ükskõiksusele ja negativismile.

Elva gümnaasiumi esindus koos linnavalitsuse töötajatega käis Ungaris tutvustamas Elva linna ja selle ettevõtlust.

20 aastat tagasi.

11. mail – Elva Päeval esinesid ka gümnasistid oma programmiga.

Gümnaasiumi õppealajuhataja Ester Muni põhjendas, miks 7. klassis komplekteeritakse üks klass – nn progümnaasiumi klass, võimekamatest õpilastest.

Elva gümnaasiumi aulas toimus meie Soome sõpruslinna Kempele noortekoori kontsert.