10 aastat tagasi

Elva gümnaasiumis toimunud muusikanädalal, mida korraldas õpetaja Merike Allik juba neljandat korda, tutvustas Ruslan Trochynskyi Ukraina rahvamuusikat.
Koolid peavad alates sellest õppeaastast salvestama kõik suulised eksamid.
Elva gümnaasiumi direktor Matti Kangor andis ülevaate kooli suundadest ja suundumustest järgmisel õppeaastal.
Elva gümnaasiumi töö- ja tehnoloogiaõpetaja Aivar Johanson tutvustas Peedu kooli õpilastele tööõpetuse võimalusi Elva koolis.
Elva Postipoisis ilmus pikem artikkel õpetaja Tiit Ustavist seoses tema juubeliga.

20 aastat tagasi

Elva Postipoisis arutleti selle üle, miks lapsed käivad poes vargil.
Tutvustati Elva lapsevanemate hulgas läbi viidud uuringut, kus kus suhtuti toetavalt õpilaste diferentseeritud õppesse.
Abilinnapea Aare Anderson suhtub toetavalt uuendustesse Elva gümnaasiumis.
Maakondlikul käsitöökonkursil esinesid väga edukalt Elva õpilased. Silja Erg oli võidukas vanemas vanuseastmes, kus Sandra Viilu oli teine. Nooremas vanusegrupis tõi võidu koju Mai Soonberg.