10 aastat tagasi

President Toomas Hendrik Ilves külastas Elvat ja pidulikul vastuvõtul esines Elva gümnaasiumi lastekoor Ethel Kuldvere-Venti juhendamisel.
Puiestee õppehoone keldris lõhkes veetoru ja kõik judosaali matid muutusid kasutuskõlbmatuks. Klubi otsib toetajaid uute muretsemiseks.

20 aastat tagasi

Linnavalitsus eraldas Elva gümnaasiumi projekti „Turvaline keskkond” läbiviimiseks 12 153 krooni ja kohe viidi Verevi ujulas läbi veeohutuse praktiline õppus algklasside õpilastele.
Elva gümnaasiumis viidi läbi projekt „Suitsuvaba nädal”, mis leidis elavat vastukaja.
Rahvusvahelise projekti raames külastasid Elva kooli õpilased ja õpetajad Soome Perniö ja Inglismaa Blackburni Griffin Parki algkoolidst.

Elva Postipoisis arutleti selle üle, miks lapsed käivad poes vargil.
Tutvustati Elva lapsevanemate hulgas läbi viidud uuringut, kus kus suhtuti toetavalt õpilaste diferentseeritud õppesse.
Abilinnapea Aare Anderson suhtub toetavalt uuendustesse Elva gümnaasiumis.
Maakondlikul käsitöökonkursil esinesid väga edukalt Elva õpilased. Silja Erg oli võidukas vanemas vanuseastmes, kus Sandra Viilu oli teine. Nooremas vanusegrupis tõi võidu koju Mai Soonberg.