10 aastat tagasi

Peedul avati peale 9-aastat vahet jälle kool. Seekord Tartu Erakooli egiidi all. Esimesse klassi läks 10 õpilast.

Tartu Ülikooli professor, akadeemik Jüri Allik analüüsib Elva gümnaasiumi hetkeseisu ja leiab, et koolis on vaja uut, ligitõmbavat õppesuunda, õpilaskodu ja mis peamine – koolis on vaja luua sõbralik ning hirmuvaba sisekliima.

20 aastat tagasi

Elva gümnaasiumi Puiestee õppehoones remonditi suvel sööklaruume ja tualette – kokku 200 000 krooni eest.

Tartu Omavalitsuste Liit eraldas Elva gümnaasiumile 4 miljonit krooni õppehoonete renoveerimiseks. Riigilt saadakse veel lisaraha 300 000 krooni õppevahendite soetamiseks.

Peedu kooli läks kolm õpilast.