10 aastat tagasi

Maakonna aasta õpetajaks konkursile esitati Elva gümnaasiumi poolt kolm kooli töötajat: Ave Kalmus, Helle Saue ja Taimi Lutsar.

Elva gümnaasiumi ruumidele kehtestati linnavalitsuse poolt üürihinnad.

20 aastat tagasi

Linnavolikogu hariduskomisjon kuulas koolidirektor Kalmer Kivi ülevaadet kooli tegevusest ja olukorrast Peedu õppekohas. Räägiti hariduslike erivajadustega ehk nn tootsi klassist ja leiti, et see eksperiment on õnnestunud. Peeti vajalikuks Peedu õppekoht kevadel sulgeda, sest sinna oli jäänud ainult kaks õpilast.

Algklassides korraldati Tubli koolilapse nädal, kus erilist tähelepanu osutati õpilaste heade käitumisharjumuste kujundamisele.