10 aastat tagasi

Arutleti Elva gümnaasiumi jätkusuutlikuse üle ja leiti, et kool vajab parimate õpilaste stimuleerimiseks õppestipendiume.

Ilmusid 55. lennu vilistlaste Krista Remmeti ja Heilo Altini meenutused kooliajast.

Endine Elva koolipoiss Kristjan Ilves tuli Eesti meistrivõistlustel suvistes suusahüpetes ja kahevõistluses ning meeskondlikes suusahüpetes – kolmekordseks võitjaks.

20 aastat tagasi

Elva Gümnaasiumi raamatupidamises viidi läbi sõltumatu revisjon, mille käigus ei leitud ühtegi puudujääki.

Kolm Elva koolipoissi – Romario Siimer, Alvar Kosso ja Ats Rand tahavad Elvasse rajada skate-parki ja on kogunud juba üle saja toetusallkirja.

Koolijuhtide, linnavalitsuse ja noorsoopolitsei ühisel nõupidamisel leiti, et koolivägivald Elva gümnaasiumis on üsna laiaulatuslik ja vajab nii kooli kui üldsuse suuremat tähelepanu.