10 aastat tagasi

Maakondlikul keemiaolümpiaadil esinesid edukalt omas vanusegrupis Ürgen Sõukand, kes saavutas teise koha ja Beatrice Veidenberg, kes oli kolmas. Õpilasi juhendas keemiaõpetaja Kaja Kalmus.
Elva gümnaasiumi direktor Matti Kangor kutsus lehe vahendusel üles elvalasi kaasa mõtlema ja arvamust avaldama kooli oleviku ja tuleviku üle.

20 aastat tagasi

Elva gümnaasiumis viidi seoses riigipühaga 23. veebruari õppepäev üle 28. veebruarile.
Linnavolikogu istungil tõstatati üles küsimus gümnaasiumi kaubiku kasutamise kohta. Arvati, et kooli direktor kasutab seda tööl käimiseks.
Elva Noorte Nõukoja tegevuses löövad aktiivselt kaasa gümnaasiumi ÕOV liikmed Helen Kask ja Karmen Moont.

Linnavolikogu hariduskomisjonis arutleti kooli tuleviku üle.
Linnavalitsuse kulul viidi vähekindlustatud perede lapsi Vanemuise kontserdisaali kontserdile „Muusika võlumaailm”.
Linn toetas kolme gümnaasiumi poolt esitatud haridusprojekti kokku 39 000 krooniga.