10 aastat tagasi

Elva gümnaasiumi Puiestee õppehoones avati Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas üliõpilaste tööde näitus.
Haridus- ja Teadusministeeriumis arutati Elvasse riigigümnaasiumi rajamise võimalikkust.
Elva Postipoisis jätkus arutelu kooli ja selle tuleviku teemadel.
Vabariiklikul muusikaolümpiaadil võitis vanemas vanuserühmas kulddiplomi ja neljanda koha meie õpilane Kristi koppel.
Elva Postipoisis ilmus pikem intervjuu kooli kunstiõpetaja Katrin Lastikuga.

20 aastat tagasi

Elva gümnaasiumi psühholoog Ly Erg andis ajalehes pikema ülevaate, kuidas koolis on võimalik lahendada konfliktsituatsioone.
Siitilmast lahkus kauaaegne kooli vene keele õpetaja Anastassia Väli.