10 aastat tagasi

Elva kooli matemaatikaõpetajale Viivika Kurele omistati „Aasta õpetaja 2010” tiitel.

Ilmus pikem intervjuu kauaaegse kooli medõe Helju Tederiga, kes tähistas oma 85 sünnipäeva.

Mälestati Elva kooli meeldejäävat õpetajat-tantsujuhti Helbe Otsa tema 5. surma-aastapäeval.

 

20 aastat tagasi

Elva Algkoolis toimunud vestlusringis arutleti õpetaja töö tulemuslikkuse teemal. Osalesid direktor Kai Kivipõld, klassiõpetaja Kaja Lepik, matamaatika õpetaja Viivika Kurg ja bioloogia õpetaja Gerle Konsap. Arutluse käigus jõuti muuhulgas arvamisele, et optimaalne on 20 – 25 õpilasega algklass. Õpetaja töötulemused olenevad tema kutsesobivusest ja et andekate õpilastega on vaja teha lisatööd.

Lahkus meie hulgast kauaaegne Elva kooli inglise keele õpetaja Virve Toim.