10 aastat tagasi

Elva Gümnaasiumi Puiestee õppehoone aulas toimus kunstikuu raames Marre Karu ehete valmistamise töötuba.

Kohalike omavalitsuste invseteeringutoetuste kavast (KOIT) otsustas agentuur eraldada Elva kooli remondiks kaks miljonit eurot.

Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava majas toimus kolme koolirahu linna huviringide kontsert ja kunstinäitus. Osalesid Rakvere, Jõgeva ja Elva noored.

20 aastat tagasi

Elva Linnavalitsuse istungil arutati Elva Algkooli taotlust pikapäevarühma avamiseks 2001. aastal.