10 aastat tagasi.

Elva Gümnaasiumis arutati Maapäeva läbiviimise plaane, et koristada oma õppehoonete ümbrust ja linnaparke.

Elva Linnavalitsuse tänukirja said kokk Riina Ilves ja õpetaja Tiia Kuresoo.

20 aastat tagasi.

Sõlmiti koolimööbli ostuleping AS Jalaxiga.

Õppealajuhataja Ester Muni andis ülevaate meie õpilaste edukast esinemistest erinevatel aineolümpiaadidel ja konkurssidel.

Tartumaa etlusvõistlusel oli võidukas meie õpilane Meelis Sepp, kes saadeti ka edasi etlema vabariiklikule konkursile Kuresaare Linnateatrisse.

Elva Gümnaasiumi Õpilasomavalitsuse esimees Heilo Altin andis ajalehes ülevaate õpilasomavalitsuse plaanidest ja tegemistest.

„Nutikate matemaatikute võistlusel Suure-Jaanis olid maakonna võistkonnas, kuhu kuulus kaheksa meie õpilast, edukad Priit Paal (I-II koht), Raiki Kalda (III koht) ja Mari Kikerpill ning Ülari Teder, kes jagasid esikohta.