10 aastat tagasi 90.

Tartu maakonna õpioskuste võistluse piirkonnavooru kuuendatele klassidele võitis 35,8 punktiga Elva
Gümnaasiumi võistkond koosseisus Siim Kristjan Ellervee, Markus Uppin, Ürgen Sõukand, Emma Maria
Kalmus ja Kaisa Liina Keps. Juhendajad Eve Vaigu ja Taimi Lutsar.
Elva staadioni parkmetsas neljandat korda toimunud maakondlikul võistlusel Tähetargapäev osales seitse
võistkonda Tartumaa koolidest. Elva Gümnaasiumi võistkond koosseisus Steven Peedo, Marleen Riisaar,
Hanna Paalmäe ja Märt-Martin Sinisalu said tubli teise koha. Võistkonna juhendajad olid õpetajad Margit
Rego, Anne Koppel, Ave Kalmus ja Evelin Toom.

20 aastat tagasi 90.

Elva Linnapea Aare Andersoni arvates tuleks Elvas asuvad kolm kooli (Elva Algkool, Peedu Algkool ja
Elva Gümnaasium) ühendada. Õpilaste seisukohalt oleks kindlasti parem käia 1. – 12. klassini ühes
koolis, kui vahepeal kooli vahetada.
Järgmise aasta linnaeelarves on ette nähtud õpetajate palgatõus, mille suuruse otsustab linnavolikogu.