8. juunil oli Elva Gümnaasiumi 2. kooliastme õpilastel võimalus läbi elektroonilise maastikumängu ja põgenemistoa tutvuda erinevate teemadega, mis andsid õpilastele uusi teadmisi ja võimaldasid lahendada praktilisi ülesandeid meie planeedi päästmiseks. Igaühel meist on võimalik oma käitumisharjumusi muuta selliselt, et me toodame vähem prügi, tarbime vähem energiat ja kasutame joogivett mõistlikult. 

Kooli haridustehnoloog Paula Saaremäe pani kokku Actionbound keskkonnas mängu, milles olid esindatud järgnevad teemad:

  • kliima soojenemine, selle põhjustajad ning soojenemisega kaasnevad ohud;
  • prügi sorteerimine, jäätmekäitlus ja mõistlik tarbimine;
  • toidu kasvatamine ja tootmine;
  • vee tarbimine tööstuses ja kodus;
  • riiete tootmine ning taaskasutus;
  • puhas energia ja energia tootmise võimalused.

Kõikide teemade juures said õpilased pakkuda välja ka enda poolt võimalikke käitumisviise kas tarbija, tootja või omavalitsuse tasandil või innovaatilisi ideid, kuidas näiteks jäätmeid tulevikus taaskasutada. Päev oli põnev, mängu läbimiseks kulus õpilastel keskmiselt poolteist tundi. Mängu valmimist toetas KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus).

Mäng on kõikidele Actionbound registreeritud kasutajatele kopeeritav aadressil: https://en.actionbound.com/bound/ii-kooliastme-keskkonnateemaline-digimatk

Energiaalane põgenemistuba on mängimiseks avatud: https://view.genial.ly/64082ef9206930001a7d7bf6/interactive-content-taastuv-energia-rudolf-paap-ja-martin-lohmus

Toetas Eesti riik.