Avaldusi Elva Gümnaasiumi 7. klassi astumiseks võtame vastu

19. juunist kuni 15. august 2020

Eriolukorra tõttu võtame vastu ainult elektroonilisi avaldusi. Info tel. 730 1820.

Elektooniline avaldus täitmiseks vajuta siin.

Lisad avaldusele (avalduse lisad võib tuua hiljem):

lapse sünnitunnistuse koopia (võimalik teha kohapeal)

vanema isikuttõendav dokument

tervisekaart perearstilt

õpilaspileti digitaalne dokumendifoto saata aadressile foto@elvag.edu.ee (meili pealkirjaks panna lapse nimi ja klass)