Iga inimene, iga laps on erinev. Me erineme üksteisest  välimuse, vanuse, iseloomu, huvide, oskuste poolest. Kuid kõik me soovime olla vajalikud, kõik me vajame enda ümber teisi inimesi. Igaüks vajab individuaalses koguses tähelepanu, mille kaudu saadakse sõnum, et me ei ole üksi.

Tähelepanu saamiseks ja andmiseks on ülilihtne võimalus – ütle tere!

Tere on alati kahepoolse mõjuga. Tere ütleja annab märku enda olemasolust: ma olen kohal, ma olen siin, võite minuga arvestada. Aga samas anname terega märku, et oleme teist inimest märganud, sa ei ole tühi koht minu jaoks. Tere on omavahelise suhtlemise kõige lihtsam algus.

Tere ütlemine ei maksa midagi, aga tema jõud on suur. Anname siis selle õppeaastal terele ta SÕNAJÕU tagasi.