Õpilaste teadustööde riiklik konkurss toimus veebruaris 2023 https://etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss/konkursil-osalemine/ Konkursile esitati 213 tööd (39 põhikooli- ja 174 gümnaasiumiastmest): https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss/ 

Teine voor toimus 11.-12. aprillil Tartus ERM-is õpilaste teadusfestivalil https://miks.ee/teadusfestival, kus teise vooru pääsenud õpilased said ise oma töid festivali külastajatele esitleda ja kaitsta. 

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur: “Konkursi eesmärk on pakkuda heal tasemel uurimistöö koostanud õpilastele väljundit ning motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemakäsitlusele ka kooli uurimistöödes. Konkursil osalemine annab hea võimaluse saada tagasisidet tehtud tööle ja end teistega võrrelda ning suurima väärtusena – kohtuda sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist kui mujalt maailmast”. https://etag.ee/tegevused/konkursid/opilaste-teadustoode-konkurss/ 

Elva Gümnaasiumist osales riiklikul konkursil 9.c klassi õpilase Karl-Gustav Toom 8. klassis kaitstud loovtöö “Helikassettide ja kasettmakkide ajalugu Elva valla õpetajate ja lapsevanemate näitel” ja 12. klassi õpilase Krister Toom 11. klassis kaitsutd uurimistöö “Eesti koolide raadioruumide funktsionaalsus ja võrdlus Elva Gümnaasiumi raadioruumiga ”.

Õpilased said konkursil osalemise eest aukirjad ja konkursitööde kogumiku, kus on avaldatud kõikide 2023. aastal konkursil osalenud õpilaste tööde eestikeelsed kokkuvõtted autorite saadetud kujul: https://miks.ee/sites/default/files/Teadusfest-2023_kogumik_veeb.pdf