Teisipäeval 30.aprillil toimus Elva ja Puhja mängujuhtidele mõeldud koostööpäev, mille eesmärk oli anda uusi teadmisi mängujuhtidele mänguvahetundide läbiviimiseks ning innustada neid edasi tegutsema.

Koostööpäevaks kirjutasid projekti väike osa Elva Gümnaasiumis tegutsevaid mängujuhte: Helena Vähi, Marii Sikk, Jolandra-Lisanna Aan, Kendra Vatalin-Brining ja Emili Mändma. Projekt pälvis positiivse tagasiside ja rahastusotsuse Elva valla noorte omaalgatusfondist. 

Koostööpäeva oli planeeritud tutvumismängud, Elva Gümnaasiumi ajaloo- ning ühiskonnaõpetuse õpetaja ning KiVa tiimi juht Agnes-Gertrud Aavaste poolt läbiviidud koolitus, ühine lõuna, takistusradade koostamine ja läbitegemine ning keeglimäng koos päeva kokkuvõtmisega. 

Koolituse eesmärgiks oli anda mängujuhtidele nippe, kuidas mängujuhina ennast kehtestada ning kaasata mänguvahetundidesse ka passiivseid õpilasi.  Peale koolitust sõid mängujuhid lõunat Elva Keegel ja Restos ning seejärel liiguti tagasi kooli territooriumile, kus mängujuhid harjutasid kooli ümber ja Elva Spordihoone juures takistusradade tegemist. Kui takistusrajad olid valmis, oli võimalus need ka ise läbi proovida. Peale aktiivset tegevust liiguti tagasi Elva Keegel ja Restosse, kus muljetati ja prooviti kätt keeglimängus. Koostööpäeval osalesid 12 Elva ja 13 Puhja kooli mängujuhti.

Tegu oli käesoleval õppeaastal juba kolmanda korraga, kui Elva ja Puhja mängujuhid koos ühiselt midagi ette võtsid.

Mängujuhid on noored, kes viivad vahetundides teistele õpilastele läbi erinevaid aktiivseid liikumismänge.