Õpilasaktiivi õpilased kirjutasid Tartumaa Noortefondile projekti “Jää metsas ellu!”, mis sai rahastuse 1000 euro ulatuses. Lisaks finantseeris kool õpilaste transpordi. Projekti raames oli õpilastel võimalus osaleda 24 tunnisel ellujäämiskursusel, mis toimus 13.-14. juunil 2021. aastal. Kursus oli õpilastele tasuta. Osales 15 3.-5. klassi õpilast.

Projekti taotluses kirjutasid 5. ja 6. klassi tüdrukud: “Me sooviksime projektiga noortele õpetada, kuidas käituda kui eksid metsas ära, kuidas teha lõket jms. Projekti käigus õpitakse vajalikke ellujäämise oskusi. Projektis omandatud oskused aitavad metsas ära kadumise korral jääda rahulikuks.”

Matka käigus õppisid osalejad tähele panema looduse märke – instruktor õpetas, kuidas näha märke algavast hoovihmast, kuidas märgata looduses liikunud loomade tegevuse jälgi ning nende järgi loomi tuvastada, kuidas leida joogiks kõlbulikku vett ja kuidas seda filtreerida ning olulisel kohal oli looduses heaperemeheliku käitumise harjutamine. Kursuse käigus läbisime erinevaid maastikke – liikusime nii metsateel, poristel metsasihtidel ja rabas. Laagripaigas õppisime alternatiivsete vahenditega tule tegemist ja metsas kaasasolevate tööriistade kasutamist, samuti ööbimiseks peavarju ehitamist ning toidu valmistamist.  

Matka käigus kogesime palju erinevaid emotsioone – rõõmu, kurbust, tüdimust ja taaskord rõõmu. Tundsime sõbra toetust, õppisime küsima abi ning leidsime meeskonnatöö jõudu. Igale matkal osalejale anti erinevaid ülesandeid ja rolle. Iga laps kandis oma varustust ning koos tassisime laagripaika ühise toidumoona, veevaru ja vajalikud tööriistad. Õhtul jagati kõik õpilased kolme gruppi (köögitoimkond, lõkkemeistrid ning varjualuse ehitajad). Lisaks toimus praktiline jõe ületamise õppus, lõkke tegemise koolitus ja võistlus ning signaal lõkke meisterdamine. Samuti õppisime tundma taimi, mida saab vajadusel toiduks kasutada. 

Saime ägeda kogemuse ja usume, et oskame eksimise korral olukorraga toime tulla! Nüüd teame, kuidas endast märku anda ja kuidas otsijad lapsi metsast leiavad.

Täname Ellujäämisakadeemia instruktorit Martin Kreeki.