01. aprillist kuni 19.aprillini toimus taas kõnniringide kogumise väljakutse “Kes kõnnib, see võidab!” Kõnniringide väljakutse puhul on tegemist nii individuaalse kui ka klassidevahelise võistlusega ning selle eesmärgiks on utsitada õpilasi koolipäeva jooksul vabas õhus liikuma. Ülesandeks on koguda võimalikult palju kõnniringe.

Kõnniring Elvas kulges ümber koolimaja, Rõngu koolis õppijad said ringe koguda staadionil ning Konguta koolis õppijad parkmetsas tähistatud rajal.
Selgitasime välja kõige enam kõnniringe kogunud õpilase, parima klassi ning nende vahel, kes kogusid kolme nädala jooksul vähemalt 60 kõnniringi (4 ringi koolipäevas), loosisime välja erinevaid auhindu.
Oluline oli ringe koguda koolipäeva jooksul ning ringide arvu sai esitada google formsis ja eelduseks oli ausus.

Kokku läbisid nii õpetajad kui õpilased 5407 kõnniringi.

I koht 4b – 2775 kõnniringi
II koht 1a – 1086 kõnniringi
III koht 2b – 618 kõnniringi

Individuaalselt kogus kõige rohkem ringe (333) 4b klassi õpilane Ardo Paas.

Loosiõnn naeratas sel korral järgnevatele õpilastle: Loretta Dedov 2b, Käroli Röös 4b, Linda Lõhmus 5d, Kaspar Kasemets 2b, Ketter Paas 2a.

Auhinnad toimetab asjaosalisteni ettevõtmise eestvedaja kehalise õpetaja Kristiina Vähi.

Järgmine kõnniringide väljakutse toimub uuel õppeaastal!