3 d klass osales oma klassis oleva Lugemispesaga konkursil ning nüüd on õpilased põnevusega auhinnaraamatute ootel!