Info 1. klassi astujale

Tänavu toimub taotluste vastuvõtmine teisiti kui varem. Elva vald on koostöös Piksel OÜ-ga arendamas välja koolimoodulit Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (lühidalt e-keskkond ARNO).

Elva Gümnaasiumi 1. klassi astujate taotluste vastuvõtmiseks kasutatakse nüüd keskkonda ARNO, kuhu lapsevanem saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.

NB! Taotluse esitamisel on oluline jälgida, et valite enne taotluse tegema hakkamist õige õppeaasta (2022/2023), kuna valikus on ka käesolev õppeaasta.

Taotluste esitamine kestab 30. aprillini.

NB! Lapsed, kes lähevad kooli 1 aasta varem, ei näe 2022/2023 õppeaasta all võimalust esitada taotlust. Sellisel juhul tuleb kõigepealt pöörduda vallavalitsuse poole.

Vaata lisa ka Elva valla kodulehelt

Sisseastumisel nõutavad dokumendid

Kooli astumiseks on vaja keskkonnas ARNO esitada taotlus koos järgmiste dokumentidega:

  • esimesse klassi astuja digifoto;
  • tervisekaart;
  • koolivalmiduse kaart (selle olemasolul);
  • haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri.

Dokumente on võimalik taotlusele lisada juurde ka hilisemalt, selleks taotlust e-keskkonnas muutes.

Täiendav info telefonil 730 1820 (õppetöö koordinaator Heli Rähni).

Valikainete kirjeldused

Alates 2022/23. õppeaastast viib Elva Gümnaasium sisse muudatuse I kooliastme huvipõhistes õppesuundades ja asendab need valikainetega. Vaatamata muutusele katavad valikained varasemaid õppesuundasid – keel, matemaatika, loodus ja loovus. Muudatus annab õpilastele koos vanematega võimaluse kujundada ise oma õpitee huvipõhiste valikainetega ja õppida koos erinevate paralleelide või klasside (1.-3. klass) õpilastel. 1. klassi õpilane saab õppeaastas valida ühe valikaine, mis toimub kas paaristunnina I või II poolaastal või ühe akadeemilise tunnina läbi kogu õppeaasta. 2. ja 3. klassis saavad õpilased valida kaks valikainet. Muudatusena on lisatud kõikide 1. ja 2. klasside õppekavadesse inglise keele tunnid (üks tund nädalas). 

Unicorn Squad 1K

Osalejate piirarv: 12

Valikaine eesmärk: on kasvatada 1. klassi tüdrukute seas praktiliste ja põnevate ülesannete abil huvi tehnika, robootika ja loodusteaduste vastu.

Sisu lühikirjeldus:  tüdruk, kui tunnete huvi programmeerimise vastu ja olete valmis õppima kasutama erinevaid tööriistu (nt jootekolb, akutrell) ja nutividinad ning tegema põnevaid katseid – see aine on sulle!

Vinks-Vonksi ettevõtlikkus

Osalejate piirarv: 16

Valikaine eesmärk: ettevõtliku tegutsemise ja rahatarkuse baasteadmiste loomine läbi probleemsituatsioonide, loova lähenemise ja mängu.

Sisu lühikirjeldus: see aine sobib sulle, kui oled uudishimulik ja hakkaja ning soovid saada rohkem teadmisi rahast. Tundi on lõimitud erinevaid õpitut kinnistavaid tegevusi ja mänge

Lugemispesa 1K

Osalejate piirarv: 14

Valikaine eesmärk: suurendada laste huvi raamatute ja lugemise vastu ning algatada laste omaalgatust ja loovust.

Sisu lühikirjeldus: armastad pugeda “pessa” ja uurida raamatuid, kuulata audioraamatuid, ettelugemist ja digitekste; mängida erinevaid lugemismänge – see aine on sulle! Tekse kuulates õpid mõistma ja nautima kirjalikku keelt, mis on abiks sõnavara arenemisel.

Matkakool 1K

Osalejate piirarv: 16

Valikaine eesmärk: tutvuda kodukoha loodusega, omanadada esmaseid matkatarkuseid ja arendada koostööoskust.

Sisu lühikirjeldus: oled aktiivne, loodushuviline ja Sulle meeldib looduses liikuda – see aine on Sulle! Õpid matkatarkusi ja uurid loodust. Tunni raames käid matkamas, et õpitud teadmisi ja oskusi harjutada.

Legomat

Osalejate piirarv: 14

Valikaine eesmärk: suurendada laste huvi matemaatika vastu läbi mänguliste tegevuste, kasutades selleks lego klotse. 

Sisu lühikirjeldus: sulle meeldib legodega mängida ja tahad arendada oma matemaatilisi teadmisi – oled oodatud! Tundi on lõimitud erinevad lego klotsidega tegevused, mis aitavad kaasa matemaatika õppimisele.

Ideest teostuseni

Osalejate piirarv: 16

Valikaine eesmärk: õpetada seoste, sarnasuste ja loogiliste järelduste tegemise oskust ning nende põhjal kasutama erinevaid mõtlemis- ja tegutsemisviise, arendada eneseväljendusoskust, kujutlusvõimet, loomingulist mõtlemist ja loovust.

Sisu lühikirjeldus: see aine sobib sulle, kui armastad mängida, et õppida paremini tundma ennast ja kaaslaseid. Tunnis luuakse lühikesi etendusi ja etüüde. Tegeled loovjoonistamise, -meisterdamise ja -liikumisega.

Huvitav matemaatika

Osalejate piirarv: 16

Valikaine eesmärk: tutvustada õpilastele matemaatika saladusi ja jõuda arusaamisele, et matemaatika ei ole üksnes arvutamine.

Sisu lühikirjeldus: selles tunnis, saad matemaatilisi probleemülesandeid lahendades kogeda ahhaa-efekti ja avastamisrõõmu. Tunnis tutvud loogiliste arutluste meetoditega, mis arendab loovat mõtlemist.

Leiutame ja teeme teadust

Osalejate piirarv: 16

Valikaine eesmärk: vaadelda loodusnähtusi, uurida, katsetada ja luua ise mehhanisme igapäevaelu lihtsustamiseks.

Sisu lühikirjeldus: sulle meeldib loodus, teha katseid ja avastusõppes raames õppida tundma ümbritsevat loodust – see aine on sulle! Avastamisrõõmu pakub koos leiutamine ja konkurssidel osalemine.

Meedia

Osalejate piirarv: 12 (igast lennust 3-4 õpilast)

Valikaine eesmärk: suurendada huvi ajakirjade ja ajalehtede vastu ning arendada laste loovkirjutamise-, eneseväljendus- ja koostööoskust ning omaalgatust.

Sisu lühikirjeldus: see aine on sulle, kui oled sõnaosav, julge ja loominguline! Põnevust pakkuvad võimalused Sulle on olla intervjueerija rollis, kujundada ja luua ajalehele kirjalikku materjali kasutades erinevaid digivahendeid ja -keskkondi.

2021/2022. õppeaasta 1. klasside päevakava

  • Õppetöö algab kell 8.00
  • Ajakohane tunniplaan on avalikustatud kooli kodulehel  augusti viimastel päevadel (viide tunniplaanile)
  • Tunni pikkus on 45 minutit
  • Vahetundide pikkus on 10 minutit, liikumispausi pikkus 45 minutit söögivahetunni pikkus 30 minutit

1. klassi päevakava lähtub kogupäevakooli põhimõttest, kus vaimne pingutus vaheldub füüsilise tegevusega:

8.00 – 8.45 1. ainetund
8.55 – 9.40 2. ainetund
(E, T, N) 9.50 – 10.35 liikumispaus (läbiviijad Elva valla spordiklubid)
(K, R) 9.50 – 10.35 kehaline kasvatus või 3. ainetund
10.35 – 11.05 söögivahetund
11.05 – 11.50 3. või 4. ainetund
12.00 – 12.45 4. või 5. ainetund
13.05 – 13.20 kogupäevakooli (endise nimetusega pikapäevarühm) söögipaus (tasuta)
13.20 – 15.00 kogupäevakooli huviringid

Ainetunnid lõppevad esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval kell 12.45 ning kolmapäeval ja reedel kell 11.50. Alates kella 13.20 algavates huviringides osalemine on õpilasele vabatahtlik.

Elva Gümnaasiumi koolivorm

Elva Gümnaasiumi koolivorm väljendab kooli ühtsust ja identiteeti, väärtustab koolikultuuri ja loob ühtsustunnet. Koolivorm tugevdab austust oma kooli vastu ja tõstab õpilaskonnaautoriteeti kogukonnas (Koolivormi statuut). Elva Gümnaasiumi koolivorm on osa meie kooli sümboolikast.

Lähtuvalt kooli kodukorra punkt 5.2.12.1. kohustub õpilane kandma I kooliastmes vähemalt ühte koolivormi elementi. 

Elva Gümnaasium koolivormi saab tellida ja osta Norrison OÜ e-tellimiskeskkonna kaudu. Tellida on võimalik (a) ettetellimisega 01.04-26.06 ja kauba saab kätte alates 18.08 Smartpostiga ning 01.09-20.09 ja kauba saab kätte alates 15.11 samuti Smartpostiga. Koolivormi saab tellida ka (b) aastaringi e-poest, kus ostetud toode/ tooted toimetatakse tellija poolt valitud meetodil kätte 3-6 tööpäevaga. Aastaringsel e-poest tellimisel lisandub toote hinnale 9.00 eurot. 

Liikumispaus ja kogupäevakool

Elva Gümnaasiumi 1. klassi õpilastele pakutakse tasakaalustatud päevakava. Õpilase koolis veedetud aeg on jaotatud nii, et vaimset pingutust nõudvad tegevused vahelduvad liikumisega. Selleks on välja töötatud kooli ja piirkonna spordiklubide vaheline koostöövorm – liikumispaus.

Liikumispaus

Liikumispaus on 45 minuti pikkune koolipäeva keskel erinevate spordiklubide treenerite poolt juhendatud mänguline tegevus, milles tutvustatakse õppeaasta vältel 6 spordiala. Meie koostööpartneriteks on SK Altia judo treener Tarvo Jõgeva, BC Elva korvpalli treener Timo Eichfuss, SK Airi iluvõimlemise treener Airi Pärn, FC Elva jalgpalli treenerid Marie Pau ja Kelli Aasma, Elva Tenniseklubi treener Toom Tani ning SK Kalev kergejõustiku treenerid Margit Aidla ja Toomas Halliste.

Kogupäevakool

Elva Gümnaasiumis on õpilastel võimalik sisustada oma aega tundide lõpust kuni koju minekuni turvalises ja meeldivas keskkonnas. Kogupäevakoolis toetatakse, suunatakse ja arendatakse õpilaste võimeid. Samuti on võimalus saada tuge koduste õppetükkide lahendamisel, oodata peale tundide lõppu algavaid huviringe, aidata erilisi tuge vajavaid noori ning õpetada sotsiaalseks toimetulekuks vajalikke oskusi sõbrasuhete kaudu.

Tutvu lähemalt kogupäevakooli tunniplaani ja liikumispausi treeneritega

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad