Info 1. klassi astujale

1. klassi astujate taotluste vastuvõtmine 2024/25 õppeaastaks toimub Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (lühidalt e-keskkond ARNO).

Taotluste esitamine kestab 1. märtsist kuni 30. aprillini 2024.

NB! Taotluse esitamisel on oluline jälgida, et valite enne taotluse tegema hakkamist õige õppeaasta – 2024/2025!

ARNO keskkonda saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.

NB! Lapsed, kes lähevad kooli üks aasta varem, ei näe 2024/2025 õppeaasta all võimalust esitada taotlust. Sellisel juhul tuleb kõigepealt pöörduda Elva vallavalitsuse poole.

Sisseastumisel nõutavad dokumendid

Kooli astumiseks on vaja keskkonnas ARNO esitada taotlus koos järgmiste dokumentidega:

  • esimesse klassi astuja digifoto (õpilaspileti jaoks);
  • koolivalmiduse kaart;
  • haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri.

Dokumente on võimalik taotlusele lisada juurde ka hiljem. Selleks tuleb olemasolevat taotlust e-keskkonnas muuta.

Täiendav info telefonil 5304 5324 või e-posti adressil heli.rahni@elvag.edu.ee (õppetöö koordinaator Heli Rähni).

I kooliastme õppetöö põhimõtted

  • Elva Gümnaasiumis toimub I kooliastmes õpetamine üldõpetuse põhimõttel ehk omavahel on lõimitud eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, inimeseõpetus, kunsti- ja tööõpetuse õppeained.
  • Koolis on 75 minutilised tunnid.
  • Elva Gümnaasiumis algab inglise keele õpe alates 1. klassist.

Elva Gümnaasiumi koolivorm

Elva Gümnaasiumi koolivorm väljendab kooli ühtsust ja identiteeti, väärtustab koolikultuuri ja loob ühtsustunnet. Koolivorm tugevdab austust oma kooli vastu ja tõstab õpilaskonnaautoriteeti kogukonnas (Koolivormi statuut). Elva Gümnaasiumi koolivorm on osa meie kooli sümboolikast.

Lähtuvalt kooli kodukorra punkt 5.2.12.1. kohustub õpilane kandma I kooliastmes vähemalt ühte koolivormi elementi. 

Elva Gümnaasium koolivormi saab tellida ja osta Norrison OÜ e-tellimiskeskkonna kaudu. Tellida on võimalik (a) ettetellimisega 01.04-26.06 ja kauba saab kätte alates 18.08 Smartpostiga ning 01.09-20.09 ja kauba saab kätte alates 15.11 samuti Smartpostiga. Koolivormi saab tellida ka (b) aastaringi e-poest, kus ostetud toode/ tooted toimetatakse tellija poolt valitud meetodil kätte 3-6 tööpäevaga. Aastaringsel e-poest tellimisel lisandub toote hinnale 9.00 eurot. 

Koolivormi saab otsida ka järelturult, mis toimib läbi Facebook grupi – https://www.facebook.com/groups/1438032653602203

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad