Info 1. klassi astujale

1. klassi astujate taotluste vastuvõtmine 2023/24 õppeaastaks toimub Elva valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO (lühidalt e-keskkond ARNO).

ARNO keskkonda saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.

NB! Taotluse esitamisel on oluline jälgida, et valite enne taotluse tegema hakkamist õige õppeaasta 2023/2024!

Taotluste esitamine kestab 30. aprillini 2023.

NB! Lapsed, kes lähevad kooli üks aasta varem, ei näe 2023/2024 õppeaasta all võimalust esitada taotlust. Sellisel juhul tuleb kõigepealt pöörduda vallavalitsuse poole.

Sisseastumisel nõutavad dokumendid

Kooli astumiseks on vaja keskkonnas ARNO esitada taotlus koos järgmiste dokumentidega:

  • esimesse klassi astuja digifoto;
  • koolivalmiduse kaart (selle olemasolul);
  • haridusliku erivajadusega lapse korral koolivälise nõustamismeeskonna soovitus, rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri.

Dokumente on võimalik taotlusele lisada juurde ka hilisemalt, selleks taotlust e-keskkonnas muutes.

Täiendav info telefonil 53 045 324 (õppetöö koordinaator Heli Rähni).

Valikainete kirjeldused

Elva Gümnaasiumis on I kooliastmes võimalik valida poolaastaks õpilase huvidega kattuvat valikainet. Valikaine annab õpilasele koos vanemaga võimaluse kujundada ise oma õpitee huvipõhiselt ning õppida koos erinevate paralleelide või klasside (1.-2. klass) õpilastega. 1. klassi õpilane saab õppeaastas valida kaks erinevat valikainet, mis toimuvad 75-minutilise tunnina I või II poolaastal.

Elva Gümnaasiumis algab inglise keele õpe alates 1. klassist ühe 40-minutilise tunnina nädalas.

Vaata käesoleva õppeaasta (2022/23) I kooliastme valikaineid.

Elva Gümnaasiumi koolivorm

Elva Gümnaasiumi koolivorm väljendab kooli ühtsust ja identiteeti, väärtustab koolikultuuri ja loob ühtsustunnet. Koolivorm tugevdab austust oma kooli vastu ja tõstab õpilaskonnaautoriteeti kogukonnas (Koolivormi statuut). Elva Gümnaasiumi koolivorm on osa meie kooli sümboolikast.

Lähtuvalt kooli kodukorra punkt 5.2.12.1. kohustub õpilane kandma I kooliastmes vähemalt ühte koolivormi elementi. 

Elva Gümnaasium koolivormi saab tellida ja osta Norrison OÜ e-tellimiskeskkonna kaudu. Tellida on võimalik (a) ettetellimisega 01.04-26.06 ja kauba saab kätte alates 18.08 Smartpostiga ning 01.09-20.09 ja kauba saab kätte alates 15.11 samuti Smartpostiga. Koolivormi saab tellida ka (b) aastaringi e-poest, kus ostetud toode/ tooted toimetatakse tellija poolt valitud meetodil kätte 3-6 tööpäevaga. Aastaringsel e-poest tellimisel lisandub toote hinnale 9.00 eurot. 

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad