1. septembril, tarkusepäeval, avati Tartu mnt õppehoone ees mälestuspink meie koolile
    kuulsust toonud kirjandussuunale alusepanijatele ja edasiviijatele. Pingil on ära toodud
    kuus nime: Ain Kaalep, Arvo Mälberg, Ilme ja Karl Muru, Uno Kuresoo ja Helga Hinno. Ära
    tuleb muidugi märkida ka teiste emakeele õpetajate osa meie kirjandussuuna arendamisel.
    Pingi avamine sai teoks tänu kooli, vilistlaste ja vallavalitsuse koostööle. Ja loomulikult
    täname kõiki sponsoreid, kes toetasid pingi valmimist.


Tiit Ustav
Elva kooli õpetaja ja vilistlane