2012. aastal viisin ühiskonnaõpetuse tunni raames läbi väikse uurimistöö – millisena näevad meie õpilased linna ja kooli aastal 2020. Alljärgnevalt sellest lühikokkuvõte.

 • Linn on heakorrastatud ja puhta elukeskkonnaga (rohkem prügikaste).
 • Uued ehitised: Kultuuripalee, Spordikompeks koos ujula ja spaaga ning palliväljakute,raskejõustiku ja võimlemissaalidega. See oleks multifunktsionaalne kompleks, mida saaks kasutada ka erinevate kultuurisündmuste läbiviimiseks. Boulingusaal. Noortekeskus. Rulapark. Rannahooned (ka Arbi järve kaldal). 5D kino. Kaasaegne lauluväljak. Pilvelõhkuja. Vanurite hooldekodu. Ööklubi.
 • Rohkem noori ühendavaid ja motiveerivaid tegevusi – linnalaagrid, noorte suvepäevad, pereüritused, festivalid, spordiüritused (mitte ainult traditsioonilised).
 • Et „Hoiame üksteist!” ei oleks ainult ilus hüüdlause, vaid linlased oleks tõesti ühtehoidev kogukond.
 • Linna turvab naabrivalve ja turvafirma. Rohkem kaameraid.
 • Kergliiklusteed Elvast Tartusse ja Otepääle, kus saaks korraldade ka rahvusvahelisi võistlusi jooksus ja rulluisutamises.
 • Elva – Eesti spordipealinn, kus on olemas spordirajatised ka rahvusvaheliste võistluste pidamiseks.
 • Snowdubbing ja lumekahurid.
 • Elva – loodusturismi keskus!
 • Rahvasport au sisse!
 • Rahvusvahelised motospordirajatised Vellaveres.
 • Rahvusvahelise kõlapinnaga üritused nii suvel kui talvel.
 • Ühiskondlik transport tihedamaks (linnasisesed bussiliinid Arbimäe – Käärdi Peedu)
 • Valgustatud suusa ja jooksurajad vähemalt 5 km ulatuses.
 • Elvalane lööb aktiivselt kaasa erinevatel üritustel ja aitab neid ka organiseerida.
 • Skulptuur – Elva sümbol. Linnas võiks üldse olla rohkem mälestusmärke.
 • Väike lennuväli linna lähedal, kuhu saaksid külalised maabuda ja saaks harrastada langevarjusporti.
 • Rohkem kasutada taastuvenergijat (tuul, päike).
 • Linnas on rohkem müügil Elvas ja selle lähiümbruses toodetud kaupa.
 • Kesktänav jalakäijate tänavaks.
 • Rohkem ja mitmekesisemaid hubaseid söögikohti.
 • Elvas on uusi firmasid ja töökohti.
 • Kõik lubatud projektid on realiseerunud.

Elva kool 2020

 • On vabariigi 15 parima kooli hulgas.
 • Gümnaasiumi vastuvõtu lävend on tunduvalt kõrgem.
 • Õpilastel on suurem valikuvabadus.
 • Õpilaste õpimotivatsioon on kõrge.
 • Koolil on õpilaskodu kaugemalt tulnud õppuritele.
 • Puiestee õppehoone on renoveeritud.
 • Koolis on palju noori õpetajaid (ka mehi).
 • Maapäeva traditsioon on saanud uue hingamise.
 • Korraldatakse praktikume ja õppekäike väljaspool kooliruume.
 • Õpilasbussiliinid linnasiseselt ja Peedule.
 • Koolivorm ühtekuuluvustunde süvendamiseks.
 • Õppesüsteem nagu Treffneris (tsükliõpe, arvestuste nädal).
 • Koolis õpivad vahetusõpilased ja tunde annavad vahetusõpetajad. Meie õpilased ja õpetajad teistes koolides. See puudutab ka Eesti koole.
 • Koridorides on palju istekohti.
 • Kaasaegne garderoob.
 • Organiseeritud tegevused vahetundides.
 • Elvasse mõne kõrgkooli kolledž.
 • Kaasaegne muusikakool (nagu Ülenurmes).
 • Uued õppesuunad – loodusturism ja sport.
 • Häid õpetajaid tunnustatakse rohkem – preemiad, linnapoolsed stipendiumid.
 • Söökla hubasemaks ja toiduvalik suuremaks.
 • Iseseisva töö osatähtsus suuremaks.
 • Eõppe võimaluste kasutamine.

Nagu eeltoodust näha, on õpilaste unistused olnud küllaltki realistlikud ja palju on täide läinud. Aga arenguruumi veel on.

Tiit Ustav