Esmakordselt sellel õppeaastal toimus Elva Gümnaasiumis kursus „Kultuurikorraldus“, mille eesmärk oli tutvustada 10. klassi kultuurisuuna õpilastele laiemalt kultuuri mõistet ja anda õpilastele praktilise ürituse korraldamise kogemus. Selle käigus said õpilased arendada erinevaid praktilisi oskusi meeskonnatöös kultuuriürituse projekti kirjutamises ja selle kaitsmises, omavahelises suhtlemises ning ürituse korraldamises. Olukorrast tingituna toimub kogu üritus veebikeskkonnas ja kannabki nime “Kultuur läbi veebi“.

Sellel leheküljel on neli teemaplokki: kirjandus, muusika, kunst ja film, palju toredaid teemakäsitlusi, erinevaid konkursse ja auhindu.

Kultuuriürituse veebilehe kujundasid 10. klassi õpilased Madli Saarela ja Krister Toom. Juhendajaks Merike Allik.

Vaata kõike oma silmaga siit!