Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor VII – IX klassi õpilastele toimus sel aastal 1. veebruaril.  Kui paar aastat  viidi võistlus läbi oma kooli ruumes, siis seekord toimus võistlus Tartus TÜ Delta õppehoones.

Elva Gümnaasiumist osales võistlusel kokku  17 õpilast, neist 6 seitsmendast, 8 kaheksandast ja 3 üheksandast klassist.

Töö koosnes kahest osast: I osas oli lahendamiseks test, kuhu kirjutati ainult vastused ja selle osa 10 ülesande lahendamiseks oli kõigil aega 40 minutit.

II osas oli 7. ja 8. klassi õpilastel lahendada 3 ülesannet ja aega 2 astronoomilist tundi. 9. klassi õpilastel oli lahendada vaja 4 ülesannet ja  aega 4 tundi. Ülesannete lahendamisel ei olnud lubatud kasutada taskuarvutit.

Kõik õpilased olid väga tublid. Seekord olid Elva Gümnaasiumi õpilaste parimad tulemused sellised:

7. klass (27 osalejat)

Kai Liis Tempel – II koht, juhendaja õpetaja Viivika Kurg

Merilin Sarapuu – III koht, juhendaja õpetaja Viivika Kurg

8. klass (27 osalejat)

Tarmo Tempel – III koht,  juhendaja õpetaja Johannes Must

9. klass (30 osalejat)

Ellen Haljasmets – III koht, juhendaja õpetaja Ester Muni

Edu edaspidiseks õpilastele ja tänud nii õpilastele kui ka õpetajatele.

Matemaatikaõpetaja Ester Muni

 .