Elva Vallavalitsus, Elva Gümnaasiumi juhtkond ja Terviseamet otsustasid, et homme, 11. detsembril suletakse üheks päevaks ennetava meetmena koroonaviiruse võimaliku levimise vältimiseks Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava õppehoone. See tähendab ühtlasi, et Puiestee tänava majas õppivad õpilased on homsest e-õppel.

Kooli juhtkond sai täna informatsiooni, et 9.d klassi üks õpilane on andnud COVID-19 positiivse proovi. Õpilane käis viimati koolis 4. detsembril ja siis tal veel haigussümptomeid ei olnud. 9.d klass on läbi rühmatundide seotud osade 9.b ja 9.a õpilastega ning lähikontaktseid õpetajaid on kaheksa – sellest tulenevalt sündis meie otsus minna päev varem distantsõppele. Need konkreetsed õpilased ja õpetajad on määratud eneseisolatsiooni. Eneseisolatsioon tähendab, et tuleb püsida kodus ning ei tohi käia koolis/huviringides/trennides jm avalikes kohtades. Terviseamet võtab ühendust lähikontaktsetega ning annab neile edasised juhendeid.

Seoses Vabariigi valitsuse otsusega sulgeda alates 14. detsembrist Eestis kõik õppeasutused (üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid) ja Elva valla otsusega viia kõik valla üldhariduskoolid distants- ehk e-õppele, on Puiestee õppehoones distantsõppe perioodiks 11.12.2020–22.12.2020.

Koolivaheaeg algab 23.12.2020.

Kogu õppetöö on korraldatud elektroonselt õppeinfosüsteemi Stuudium kaudu, kuhu on lisatud täpsed juhised igapäevaste õppeülesannete tegemiseks. Täpsemad juhised distantsõppeks on kirjas kooli kodulehel leitavast dokumendist “E-õppe korraldus Elva Gümnaasiumis”.

Alates 14.12.2020 kutsutakse kooli kontaktõppele õpilased, kes vajavad individuaalset tuge. Vastava teate edastab asjaosalistele klassijuhataja. Kooli kutsutavatele õpilastele on tagatud koolilõuna.

Koolide juures ei toimu huvitegevust ja kõik ühisüritused jäävad alates 14. detsembrist ära.

Lisaküsimuste tekkimisel palume võtta julgelt ühendust:
Tarmo Post, Elva Gümnaasiumi direktor
tarmopost@elvag.edu.ee või tel 5225144