Juba sügisel panid loodusainete õpetajad pead kokku ning mõtlesid, kuidas võiks erinevaid ained õpilastele edasi anda nii, et need moodustaksid ühtsema terviku ja piirid õppeainete vahel muutuksid hägusemaks. Kasutasime ära võimalust, et meie kool asub keset mitmekesist loodust ning sellest sündis idee viia geograafia, bioloogia, füüsika, keemia ja loodusõpetus hoopis Elva järvede äärde. Nii toimuski 17. mail Elva Gümnaasiumi 7. ja 8. klassidel Elva järvede teemaline õuesõppepäev, kus osales kokku 54 rühma 180 õpilasega.

Päev algas Elva Paisjärve rannas, kus õpilased said kohe oma teadmised geograafia- ja füüsikatundidest kas töösse rakendada või neid hoopiski lihvida. Õpetaja Kersti Pajori juhendamisel mõõtsid õpilased tammi kõrgust ja nõlvakallet ning määrasid ujuva eseme abil Elva jõe voolukiirust. Seejärel suunas Actionboundi-nimeline rakendus grupid Vaikse järve äärde, kus õpetaja Aile Einolaga koos mõtiskleti ujuvate, heljuvate ja uppuvate esemete füüsikaliste omaduste üle ning mõõdeti, kui suur rõhk mõjub veekogu põhjas olevale kivile. Nüüd ootas õpilasi ees pikem rännak Puiestee koolimaja juurde, kus Tiia Kuresoo õpetas õpilasi mõõtma puu kõrgust nii, et ainsaks abivahendiks oli umbes 5 cm pikkune puupulk. Pärast seda tehti ka Arbi järvele peale üks ring, mis sisaldas muuhulgas natuke loovama sisuga ülesandeid: Kaja Kalmus oli ette valmistanud mõned nuputamisülesanded ning Evelin Toom kuulas ära kõik kõige kaunimad laulud ja luuletused Elva järvede kohta.

Õuesõppepäev lõppes Tartu mnt koolimaja juures, kus iga rühm tegi endast koos Elva koolipoisiga meeleoluka pildi. Värskes õhus veedetud päev tõi kaasa hea tuju, rohkelt liikumist ning ma loodan, et nii mõnegi uue loodusalase teadmise või oskuse.

Aitäh nii korraldajatele kui osalejatele, kes andsid oma panuse õuesõppepäeva kordaminekuks.