Sellel õppeaastal laienesid Sport Koolis liikumispausid ka 2. klassidele. Kehalise kasvatuse tundidele liitusid ka Sport Koolis liikumispausid, mis on fikseeritud õpilaste päevakavas. Seega on esimese ja teise klassi õpilase nädalakavas on aktiivset liikumist planeeritud igasse päeva.
II klassides annavad hoogu sportimisele juurde – Roland Lessing (suusatamine/laskesuusatamine), Lenel Karu (tantsuline liikumine), Karl Komlev (enesekaitse), lastejooga (Klarika Vaarik) ja õpilastele juba tuttav Timo Eichfuss (BC Elva).

Liikumispauside sisuga saad tutvuda siit