Ühel päeval helises huvijuhi telefon ning üks õpetaja viitas peagi saabuvale 1. maile, mil igal aastal on tavaks liituda “Teeme ära!” tegemistega. Kui eelnevatel aastatel on mitmed sarnased ettevõtmised olnud kogu kooli hõlmavad, siis sel aastal otsustasime anda õpetajatele valikuvabaduse. Õpetaja sai koos oma õpilastega otsustada, kas ja mil määral nad soovivad algatusega liituda. 1. mai on kooli kontekstis halb päev, kuna see on alati puhkepäev. Koostöös õpetajatega jõudsime selleni, et Elva Gümnaasiumi “Teeme ära!” kestis pea kolm nädalat.

Kõik, kes soovisid kuidagi panustada, leidsid selleks oma viisi. Kui ühe klassi tegevus kestis 45 minutit, siis teisel võis selleks kuluda mitu tundi, mis omakorda jaotusid paarile nädalale. “Teeme ära!” talgumeeskond pakkus sel aastal välja väga erinevaid võimalusi talgute korraldamiseks – niidulillede ala rajamine, nurmenukkude määramine ja loendamine, komposteri või putukahotelli ehitamine, lindudele pesakastide meisterdamine, kiviaedade taastamine ja prügi koristamine.

Meie kooli 4. c klassi õpilased otsustasid meisterdada putukahotelli. Selleks kulus õpilastel väikeste gruppidena tegutsedes mitu vahvat päeva – korjati loodusest erinevaid materjale, pandi putukahotell kokku ning seejärel paigaldati soovitud kohta. Vahva oli see, et projekti viimasele päevale oli klassijuhataja Kristiina Jänes planeerinud kimalase töötoa, kus õpilased said väga põnevaid teadmisi putukate eluringi kohta. Tore päev lõppes klassiõhtuga, kus mitmed mängud olid seotud putukate temaatikaga.

2. d klass aga märkas kooli taga oleva pargi seisukorda ning õpetaja Monika Tasa eestvedamisel otsustati pargis talve ning varakevade jooksul puudelt pudenenud oksad ja käbid kokku riisuda ning park maha pillatud prügist koristada. Iga laps sai endale jõukohase ülesande ning koos tegutsedes muutus meie kooli ümbrus kiirelt puhtamaks ja kaunimaks.

2. c ja 3. a klasside õpilased soovisid luua kooli vahetusse lähedusse lindudele lisa elupaikasid, mis võimaldaks lindude tegevust vaadelda ja jälgida vajadusel ka klassiruumist. Pesakastide ehitamisele kulus arvatust enam aega. Õpilased õppisid jooniste järgi vajalikke detaile valima, nendest pesakasti kokku panema, pesakastile kaunistusi disainima, põletusaparaati, puuri ja akutrelli käsitlema. Nii mõnigi õpilane sai silmitsi seista oma hirmudega ja püüdis neid ületada – kes kartis kõrvetada saada, kes ei julgenud akutrelli käes hoida, kes aga pidi tegelema kõrgusekartuse taltsutamisega. Õpetajad Reelika Püll ja  Anneli Puusaag julgustasid lapsi proovima ning suunasid neid koostööle. 

Mitmed klassid: 1. e ja õpetaja Tiina Rooväli, 1. d ja õpetaja Karmen Luik, 4. d ja õpetaja Maiu Nurmoja ning  5. a ja õpetaja Sirje Alikas, aitasid prügist puhastada koolimaja, Arbi järve, Seeneriigi ja Elva linnastaadioni ümbrust – kohad, kus igapäevaselt oma õppetööd läbi viime ning vaba aega veedame. 

Väga põhjaliku töö võtsid ette 3. b klassi õpilased, kes märkasid koolimaja ees olevaid koorunud värviga pargipinke. Poisid ja tüdrukud võtsid pingid detailideks, eemaldasid lahtise värvi ning lihvisid kõik pingi puit- ja metallosad. Seejärel värviti ja pandi pingid taas kokku. Mõnusat ja töist meeleolu jagus mitmeks päevaks ning tulemusega on väga rahul nii tegijad ise kui ka ülejäänud koolipere.

1. c klassi õpilased ja õpetaja Anne Jaama uurisid nurmenukkude eristamise võimalusi ning käisid neid kauneid ravimtaimi otsimas ning loendamas. 1. klassi õpilased andsid andmeid edastades oma panuse üleeestilises aktsioonis “Eesti otsib nurmenukke”.

Õpetaja Anne Koppel ja 3. d klassi õpilased avaldasid soovi rajada niidulillede ala ning kaasasid ettevõtmisse ka 3. c klassi õpilased ning õpetaja Sirje Ruusi. Õpiti lugema jooniseid, kujundama etteantud detailidest joonistele vastav konstruktsioon, kasutama mõõdulinti ja akutrelli, omandati teadmisi pinnase külviks ettevalmistamisest ning taimede istutamisest. 

Hoopis erineva nurga alt lähenesid “Teeme ära!” aktsioonile õpetaja Pille Rebane koos 1. a klassi õpilastega. Selle klassi poolt tuli ettepanek korrastada robootika tundides kasutatavad WeDo 2 komplektide kastid. See oli põnev, kuid täpsust ja kannatlikkust nõudev ülesanne.

Erilist rõõmu valmistas see, et huvijuhi poole pöörduti väga erinevate soovidega ning koostöös leiti loovaid lahendusi. Õpilastes arenes meeskonnatöö oskus, tulid välja varjatud talendid ning jõuti põnevate lahenduskäikudeni. Erinevate klasside koostöö tulemusel valmis mõnus õuesõppe ala, kus on võimalik puupakkudel istuda, meisterdada, uurida tärkavaid taimi ning askeldavaid putukaid. Aitäh kõikidele osalejatele – te olete superägedad!