Head õpetajad, õpilased ja lapsevanemad! 

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse otsusest läheb kogu kool alates 11. märtsist distantsõppele. Juhendatud õppe kõige olulisemaks osaks on veebitunnid, mille osakaal suureneb. Veebitunnid toimuvad tunniplaanis ettenähtud aegadel (vähemalt 50% ulatuses kontakttundide mahust). 

Oluline on, et peame üheskoos kinni veebitundide reeglitest ja aitame kaasa tulemusliku ning kvaliteetse tunni toimumisele!

Veebitunni läbiviimise reeglid: 

 • Proovi enne veebitunni algust, kas mikrofon, kõlarid ja veebikaamera töötavad.
 • Jälgi, et veebikaamera vaateväljas ei oleks midagi, mida sa ei taha, et teised näeksid. Vajadusel kasuta Google Meet “Muuda tausta” võimalust.
 • Veebitunnis osale oma ÕIGE NIME ja NÄOGA (sisselülitatud kaameraga). Kui õpilane ei ole tuvastatav, märgitakse ta puudujaks.
 • Sisene veebitundi umbes 5 min enne tunni algust.
 • Veebitunni ajaks lülita muud taustal häält tegevad seadmed (teler, raadio vmt) välja.
 • Veebitunnis räägib üks inimene korraga.
 • Veebitund on hea aeg õppimiseks ja õpetajalt küsimiseks. Kasuta seda!
 • Veebitunni pideva segamise korral on õpetajal õigus segaja tunnist eemaldada, nõuda tunnitöö järgi tegemist ja märkida eemaldatud õpilane Stuudiumis puudujaks.
 • Veebitunni salvestamine ja ekraanipiltide jagamine on rangelt keelatud! Samuti on keelatud veebitunni viite saatmine kõrvalistele isikutele.
 • Veebitunnis osalemine on kohustuslik ja õpetaja märgib puudujad Stuudiumisse.
 • Tunni lõpetab õpetaja.

NB! Kahjuks on ette tulnud pahatahtlikke veebitundide rünnakuid. Sellisel juhul oleme pöördunud veebikonstaabli poole. Käsitleme sarnaselt ka teisi ettetulevaid olukordi!

Sisukat distantsõpet! 

Elva Gümnaasiumi direktor