Kaasava eelarve esitatud ideed

Sel aastal toimunud kaasavasse eelarvesse esitati kokku kuus projekti. Kaks projekti kattusid, aga esitati erinevates kooliastmetes. Tore on tõdeda, et õpilased on osanud märgata neid aspekte, mis vajaksid koolis parendamist ja mille kaudu kõigi koolipere liikmete elu paremaks muuta.

Kaasavasse eelarvesse esitati:

Rattaparkla katusealune, puiestee tänava koolimaja ees on rattahoidja, kuid kahjuks puudub sellel varikatus, mis kaitseks rattaid ilmastiku eest. Oleme Elva Gümnaasiumina liikuma kutsuv kool ning paljud õpilased käivad jalgrattaga koolis. Rattaparklale katusealuse ehitamine oleks suureks abiks kooli tulijate rataste hoidmiseks.
Idee esitaja 7.d klass

Arvutiklass õppijasõbralikumaks, puiestee koolimaja arvutiklassis käib usin töö ja seeläbi on arvutiklassis kannatada saanud nii arvutihiired -kui ka matid. Kaasavasse eelarvesse on esitatud idee, et hiirematid ja arvutihiired võiks välja vahetada ningseeläbi muuta õpitingimusi paremaks.

Idee esitaja 12. klass

Elva Gümnaasiumi õpilased on tublid õppijad reaalainetes. Küll aga tuleb ette, et mõnikord unustavad õpilased koju multifunktsionaalsed kalkulaatorid. Telefonid on küll võimekad, kuid tõelist kalkulaatorit nad kahjuks ei asenda. 10. klassi üks ideedest on, et koolis võiksid reaalainete klassides (matemaatika, füüsika ja keemia) olla kohapeal olemas mingi arv kalkulaatoreid, mida vajadusel kasutada saaks.

Idee esitaja 10.klass

Tartu maantee koolimaja ees on olemas pingid, mida õpilased kasutavad vahetunnis jala puhkamiseks, lapsevanemad ootavad nendel pinkidel koolist tulevaid lapsi. Kahjuks on pingid räsida saanud ajahambast ning seetõttu esitasid 6.b klassi õpilased kaasavasse eelarvesse idee, et soetada koolimaja juurde uued pingid. Kasu saaksid nii õpilased, õpetajad, lapsevanemad kui ka linnakodanikud, kes mõnikord seal istuda sooviksid.

Idee esitaja 6.b klass

Kogupäevakooli oma “kodu”. Tartu maantee koolimajas tegutseb agaralt kogupäevakool, kus õpilased saavad pärast tunde akusid laadida ja end mugavalt tunda. Kõikide plaanide kohaselt peaks saama kogupäevakool kolida ka uude suuremasse ruumi. Selleks, et ühest ruumist teha niiöelda “kodu” on seda tarvis õpilaste huvikohaselt sisustada. Kaasava eelarvega saaks kogupäevaruumi tekitada näiteks lugemispesa,kust leiaks kott-toole ja erinevad raamatuid. Mängupesas oleksid eronevad lauamängud, kui ka põrandale kleebitud lõbusad mängud, legopesas saaks ehitada nii losse kui ma labürinte, lasta oma fantaasial lennata.
Kogupäevakooli “kodutoa” sisustamise kaudu saaksid kasu kõik kogupäevakooli õpilased ning I kooliastme klassid, et nende koolipäev vaheldusrikkam oleks. Kogupäevakooli “kodu” oleks üks tõeliselt positiivne ja toetav koht, kus oma akusid laadida, just nagu üks kodu olema peab.

Idee esitaja Marge Järveoja

Puhkepingid Puiestee koolimaja pinksilaudade juurde.Praegused 10. klassi õpilased toovad välja, et mäletavad kui tore oli algkoolimaja juures ilusa ilma korral istuda. Sellist võimalust Puiestee koolimaja juures ei ole. Istuda saab vaid kivitrepil, kuid tervise mõistes, see just kõige mõistlikum variant ei ole. Selleks, et rohkem propageerida õpilastel vahetunides õues viibimist, tuleb see neile ka meeldivaks ja mugavaks teha. Meie idee on, et Puiestee koolimaja kõrval asuvate pinksilaudade juurde võiks kaasava eelarve toetusega soetada istumiskohad puupinkide näol. Pinkide panemine koolimaja juurde annaks õpetajatele võimaluse teha ka rohkem õuesõppe tunde ning kasusaajateks oleks kogu kool.

Idee esitaja 10.klass

Aitäh kõikidele toredatele ideedele ja varsti avaneb õpilastel ja õpetajatel võimalus hääletada oma lemmiku poolt.