Sellel õppeaastal (2020/2021) on vaatamata koroonale toimunud erinevatel moodustel kõikide loodusainete olümpiaadide piirkonnavoorud. Mitme olümpiaadi tulemusi tuli oodata kaua, sest töid parandas riiklik olümpiaadikomisjon. Võimalus oli olümpiaadil ülesandeid lahendada kodus arvuti taga,  arvutikeskne oli sellel aastal ka esmakordselt bioloogiaolümpiaad, traditsioonilisel moel paberil oli võimalus oma koolis lahendada ülesandeid keemias ja füüsikas.

28. novembril toimunud loodusteaduste olümpiaadil näitas kõrget taset 7. c klassi õpilane Gerlinde Vallikivi, saavutades vabariiklikus pingereas üldarvestuses 4. koha. Tartumaal tagas see saavutus 1. koha nii 7. klasside arvestuses kui ka üldarvestuses. Gerlindet juhendasid Kaja Kalmus, Silver Aarna, Evelin Toom ja Geil Siim.

Esikümnesse maakonnas jõudsid veel: 

Liisbet Lainoja – 4. koht 7. klasside arvestuses

Mereli Mõttus – 4. koht 8. klasside arvestuses

Stella Lümat– 7. koht 7. klasside arvestuses

Mikk Lepp – 7. koht 8. klasside arvestuses

Meribel Pihelgas – 10. koht 7. klasside arvestuses

Gerlinde Vallikivi tagas koha ka loodusteaduste olümpiaadi lõppvoorus!

Lõppvoor toimub 18. septembril 2021 Tartus.

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor toimus 23.jaanuaril peaaegu traditsiooniliselt (õpilased said vastata paberile, aga töid parandas olümpiaadi źürii).

Kõrget taset näitasid 9. c klassi õpilased Karl Jan Riisaar ja Teele Tempel, kes maakondlikus pingereas saavutasid 9. klasside arvestuses vastavalt esimese ja kolmanda koha. Võidukate õpilaste juhendajaks oli Kaja Kalmus.

Esikümnesse maakonnas jõudsid veel:

Joonas Teder – 8. koht 9. klasside arvestuses

Maria Kuris – 9. koht 9. klasside arvestuses

Mereli Mõttus – 9. koht 8. klasside arvestuses

Kevin Siirak – 9.-10. koht 11. klasside arvestuses

Carmen Beljaev–  9.-10. koht 11. klasside arvestuses

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor toimus 30. jaanuaril, seekord lahendasid Eesti koolide õpilased ülesandeid oma koolide arvutiklassides, tööd teostati moodle keskkonnas.

6. klasside arvestuses saavutas võidu 5.b klassi õpilane Andres Paas, keda juhendas õpetaja Evelin Toom. 9. klasside arvestuses saavutas 2. koha Nathalie Lessing, keda juhendas õpetaja Geil Siim.

Esikümnesse jõudsid veel:

Frank Saks – 4. koht 12. klasside arvestuses

Gerlinde Vallikivi– 7. koht 7. klasside arvestuses

Kertu Blank – 7. koht 12. klasside arvestuses

Teele Tempel – 8. koht 9. klasside arvestuses

Marite-Marielle Treial – 8. koht 10. klasside arvestuses

Arvi Laidvee – 8. koht 12. klasside arvestuses

Mereli Mõttus – 10. koht 8. klasside arvestuses

Andres Paas tagas koha bioloogiaolümpiaadi lõppvoorus, mis toimub 14.-16. mail Käärikul.

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor toimus 6. veebruaril, osad õpilased lahendasid ülesandeid traditsiooniliselt paberile koolimajas, teised eneseisolatsiooni tõttu said võimaluse lahendada ülesandeid kodus, kus nende tegevusel hoidis silma peal läbi zoomi keskkonna vabariiklik žürii.

9. klasside arvestuses saavutas 2. koha Joonas Teder ning tema järel platseerus 3. kohale Karl Jan Riisaar, noormehi juhendas õpetaja Geil Siim. 8. klasside arvestuses saavutas kolmanda koha 7. c klassi õpilane Gerlinde Vallikivi, keda juhendasid õpetajad Silver Aarna ja Geil Siim.

Esikümnesse jõudsid veel:

Teele Tempel- 6. koht 9. klasside arvestuses

Katarina Elisabeth Käpa – 8. koht 8. klasside arvestuses.

Ott Kruuse – 9. koht 8. klasside arvestuses

Jaana Sommermann – 10. koht 9. klasside arvestuses

Rico-Renar Reenumägi – 10. koht 10. klasside arvestuses

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor toimus 9. veebruaril tavapäraselt arvutis moodle keskkonnas.

3. koha saavutas 9. klasside arvestuses Karl Jan Riisaar, teda juhendas õpetaja Kersti Pajor.

Esikümnesse jõudsid veel:

Joonas Teder – 5. koht 9. klasside arvestuses

Kert Karjus  (5.d klassi õpilane) – 7. koht 7. klasside arvestuses (juhendaja õpetaja Evelin Toom)

Kevin Siirak– 8. koht 11. klasside arvestuses

Jaana Sommermann – 10. koht 9. klasside arvestuses

Stella Lümat – 10.-11. koht 7. klasside arvestuses

Gerlinde Vallikivi– 10.-11. koht 7. klasside arvestuses

Lõppvooru, mis toimub 7.-8. mail, kutsuti Karl Jan Riisaar.