Viimasel ajal on politseile laekunud kohalikelt autojuhtidelt mitmeid tähelepanekuid selle kohta, kuidas Elva Gümnaasiumi koolilapsed ja ses piirkonnas liikuvad lapsed seavad end liikluses ohtu ning põhjustavad oma tähelepanematusega liiklusohtlikke olukordi. Näiteks on meile teada antud, et paljud koolilapsed kasutavad kooli liikumiseks jalgratast, millel puuduvad nõutavad valgusallikad ja seetõttu on autojuhtidel neid pimedal ajal raske märgata. Ka on laekunud vihjeid selle kohta, et lapsed ületavad jalgratastel teed nii, et ei ole enne teele veeremist selle ohutuses veendunud ning õnnetusi on ära hoida aidanud vaid õnnelik juhus või teiste liiklejate kiire reaktsioon.

Selleks, et kõik lapsed jõuaks tervelt ja rõõmsalt nii kooli kui ka koju tagasi, tuletame meelde, et eesõigus ülekäigurada ületada on ratturil ainult juhul, kui ta ületab seda jalgratas käekõrval. Kuigi murekohaks paistab see olema eeskätt gümnaasiumi astme kooliõpilaste seas, siis peame vajalikuks seda teadmist jagada ka väiksematega, et kõik ühtviisi teadlikud oleksid ja oma teel õnnetustesse ei satuks.

Oleme piirkonnapolitseinike ja noorsoopolitseinikega jõudumööda kohalike laste tähelepanu juhtinud sellelegi, et kui rattal on nõutavad tuled küljes, siis tuleb need pimedal ajal ka põlema panna. Ja seda mitte politseinike ega ainiti teiste liiklejate pärast, vaid ikka enese ohutuse tagamiseks. Selle ja teiste liikluses tarvilike käitumisjuhiste meelde tuletamist palume ka õpetajatelt ning lastevanematelt. 

Emadel-isadel palume muuhulgas üle vaadata seegi, et laste üleriietel oleks helkur. Pimedad ja sajused õhtud on käes ja ilma valgusallikata liikuvat jalakäijat on pimedal ajal ja kehvades ilmastikuoludes praktiliselt võimatu märgata. Lisaks oleme linnaruumis liikudes märganud sedagi, et kauplustes ja avalikes siseruumides ei ole teismelistel veel harjumuseks saanud end maskiga kaitsta. Oleme noortega rääkinud ning neile selgitanud, et suu ja nina katmine avalikes siseruumides on tarvilik nende endi aga ka kõige teiste kaitsmiseks viiruse eest. Palume neil teemadelgi noortega rääkida ning neile selgitada, et mida püüdlikumalt me praegu valitsuse kehtestatud reeglitest kinni peame, seda kiiremini saame ühel hetkel tavalise ja harjumuspärase elu juurde naasta.

Olge terved, olge hoitud ja kandke maske!

Jaana Toode

piirkonnapolitseinik