9-10. oktoobril osalesid Elva Gümnaasiumi õpilased Madli Saarela ja Krister Toom vabariiklikul muusikaolümpiaadil Tallinnas. Muusikaolümpiaad koosneb mitmest erinevast voorust:

  • I voor nõuab õpilaselt avatud silmaringi, ainealaseid teadmisi, ja nutikust
  • II voor on noodist lugemine ja selles testitakse õpilaste muusikalist kirjaoskust
  • III voor Eesti autori laulu esitamine,eeldab esinemisjulgust, artistlikust ja vokaalset võimekust
  • IV voor on omalooming, kus on tähtsad õpilaste loomingulisus, loovus jaandekus.

Zürii koosnes muusikutest ja muusikaõpetajatest, žürii esimees oli Olav Ehala.

Põhikooli arvestuses osales 27 õpilast.Krister Toom saavutas 7. koha ja Madli Saarela 11. koha. Meiega oli kaasas ka Emili Külaots, kes oli Madli omaloomingulises laulus oluline kaasesineja.

Kindlasti said meie õpilased palju uusi kogemusi ja uusi ideid edaspidiseks.

Palju õnne Elva õpilastele!

Muusikaõpetaja Merike Allik