Praeguseks juba Elva Gümnaasiumi LXXII lennu vilistlane Ana-Lina Perk otsustas 11. klassis edukalt kaitstud uurimistöö 2019. aasta sügisel saata vabariiklikule uurimistööde konkursile õpilaste teadusajakirja Akadeemiake. Uurimistöö ilmus lõpuks eelmisel nädalal ajakirja II/2020. aasta 40. numbris. Ajakirja toimetaja Pille Sääliku kaassõna meie kooli uurimistööst: “Ana-Lina Perk Elvast kaevus minevikku ja äratas üles Elva õpetajate mälestused ühest 20 aasta tagusest näiteringist.”

Ajakirja retsensent Indrek Ude tunnustas meie kooli õpilase uurimistööd “Elva Algkooli õpetajate näiteringi etendus “Jumpovaari” järgnevalt: “Mõjuvaks põhjuseks on asjaolu, et üleilmastumise kontekstis teeb Sinu töö ilmsiks osa Elva kohavaimust ja meie õpetajate loomingulise elujõu. Kord Akadeemiakese „veergudel“ avaldatuna jääb see püsima kui arhiivisäilik, dokument omakandi kultuurist. Seega võib Sinu ettevõtmist nimetada ka missioonitööks!”

Selleks, et uurimistööd saaks ajakirjas avaldada, pidime oma tekstis tegema mõningad muudatused, samuti kohandama kirjastiili ja teksti suurust ajakirja nõuetega ning saatma failina ka praktilise töö. Praktiline töö valmis helisalvestisena CD-plaadil ja oli kingituseks nii koolile kui ka kõikidele näidendis osalenud õpetajatele ja juhendajale.