Uudised

Elva Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekiri seisuga 22.05.2018

Vastuvõetud õpilaste nimekiri võib muutuda või täieneda sõltuvalt vabanevatest kohtadest. Õpilasel, kes on Elva Gümnaasiumisse sisse saanud, aga otsustanud siiski õppima asuda  mõnes teises õppeasutuses, palun sellest...
Loe edasi

Elva Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekiri seisuga 22.05.2018

Miniteadlaste õppereis Tallinna 13.06.18

13. juunil sai teoks Elva Gümnaasiumi miniteadlaste õppereis Tallinna. Reis oli preemiaks 41-le tublile I kooliastme miniteadlasele, kes esinesid EG II Miniteadusfestivali Teadusalal oma kat...
Loe edasi

Miniteadlaste õppereis Tallinna 13.06.18

Mälumäng "EV 100"

Käesoleval õppeaastal toimus 7.-12. klassi õpilastele mälumäng „EV 100“. Kokku toimus neli vooru, millest viimane leidis aset e-keskkonnas. Meeskonnas oli neli liiget. Klassiti eraldi arvestust ei peetud. Mälumängu võ...
Loe edasi

Mälumäng

Elva Valla 100 noort tegijat

12. juunil kell 17 toimus Elva lauluväljakul Elva valla õpilaste tunnustamisüritus 100 Noort Tegijat,  kuhu on kutsustud valla üheksa kooli õpilased, kes oma õppetöö või koolivälise tegevusega on panustanu...
Loe edasi

Elva Valla 100 noort tegijat

Intervjuu vilistlasega Evelin Pihlak

Millised on olnud olulisemad sündmused Sinu elus peale Elva kooli lõpetamist? Peale Elva kooli lõpetamist õppisin Tartu Ülikoolis, töötasin kehalise kasvatuse õpetajana Tartu Kesklinna koolis ning olin judotreener. 20...
Loe edasi

Intervjuu vilistlasega Evelin Pihlak